news 480x140

קרינה: הליקויים, הדעות והקונספירציות

דוח מבקר העירייה לשנת 2014 בנושא הטיפול העירוני בקרינה הבלתי מייננת במוסדות החינוך בעיר, חושף שורה של ליקויים בהתנהלות העירייה בשנים האחרונות. 

להלן עיקרי הליקויים שנחשפו בדוח המבקר. 

אתמול בערב (רביעי), התקיימה ישיבת מועצה שלא מן המניין, לדיון בטיפול העירוני בנושא הקרינה הבלתי מייננת במוסדות החינוך בעיר. במסגרת הדוח נחשפו ליקויים רבים בהתנהלות עיריית נתניה והגורמים הרלוונטיים מטעמה בטיפול בבדיקה ובהפחתת הקרינה אליה חשופים עשרות אלפי הילדים הלומדים במסגרות החינוך בעיר.

במרכז הדוח עומדת הביקורת על חוסר תקשורת ואי העברת מידע בזמן אמת בין האגפים האמונים על הטיפול בנושא, דבר המוביל לעיכוב הטיפול הנדרש בהפחתת הקרינה בבתי הספר היסודיים וגני הילדים ברחבי העיר. כך לדוגמה, סקר הקרינה שנעשה בבתי הספר היסודיים פורסם באתר האינטרנט העירוני 8 חודשים לאחר הצגתו למנכ"ל העירייה דאז, מר איזי ענבר, על אף שהפרסום צריך היה להיעשות תוך 3 חודשים על פי תקנות חופש המידע. סקר הקרינה בגני הילדים ובבית הספר תחכמוני, קדם לסקר הקרינה בבתי הספר היסודיים, ולמרות זאת לא הופקו לקחים.  

גני ילדים

כבר ביוני 2011 נידון נושא הקרינה הבלתי מייננת והחלטת מנכ"ל העירייה בשעתו היתה "להתחיל מיידית בביצוע הסקר" בגני הילדים בנתניה, אותה הורה לבצע בחודשים 11-12.2011. בדו"ח הקרינה שנעשה כמעט שנה לאחר מכן (ביולי 2012) העבירה חברה "אידאה" את סקר הקרינה בגנים ועל פיו נמצאו ליקויים בחמישה גני ילדים, בהם נמדד ערך קרינה הגבוה מ- 4 mg, המותר על פי ההמלצות. על פי דוח המבקר, הליקויים טופלו במהלך 11 חודשים מרגע חשיפתם, במקום תוך חודשיים וחצי כפי שדרש מנכ"ל העירייה. בנוסף, רק כשנה לאחר ביצוע סקר הקרינה בגני הילדים, הוא פורסם באתר האינטרנט העירוני, וזאת בניגוד לתקנות חופש המידע המחייב, כאמור, פרסום תוך 3 חודשים. 

בית הספר תחכמוני

במאי 2013 הופץ במערכת העירונית דוח מדידת קרינה שערך המשרד להגנת הסביבה בבית ספר תחכמוני, חודשיים וחצי לפני כן. ע"פ דוח המדידות, התלמידים בבית הספר חשופים לקרינה ויש להגביל את שהייתם במספר מקומות בתוך המבנה. במאי 2013 הפעילה המערכת העירונית 3 בדיקות קרינה בפרק זמן זהה ולאותה מטרה, ללא תיאום בין המזמינים: אגף איכות הסביבה, מנהל חינוך ואגף מבני ציבור.

בנוסף, במשך שלושה חודשים לא נעשה שום ניסיון למציאת פיתרון לבעיה שנחשפה, על אף שהוצע פיתרון כזה ע"י מנהל אגף איכות הסביבה במועד מוקדם יותר. יו"ר תחכמוני בשיתוף וועד ההורים הבית ספרי, פנו לעירייה לגבי ממצאי הדוח ואי חשיפתו, אך לא זכו לתגובה מצד מנהל החינוך בעירייה במשך ארבעה חודשים. רק לאחר שבעה חודשים מביצוע סקר הקרינה הסתיים ביצוע המיגון, כנדרש.

סקר קרינה בבתי הספר היסודיים 

בישיבה שהתקיימה ביוני 2013 בנוכחות ד"ר אביטל לאופר, סגנית וממלאת מקום ראש העיר הממונה על החינוך, סוכם שהעירייה תבצע סקר קרינה בכל בתי הספר היסודיים בעיר, במימונה. 4 חודשים עברו מההחלטה לבצע את סקר הקרינה בבתי הספר היסודיים עד למשלוח ההודעה לגבי ביצוע הסקר למנהלי בתי הספר היסודיים. מנכ"ל העירייה לא עודכן בביצוע הסקר.

תוצאות הסקר לא הובאו לידיעת ההורים ישירות, אלא דרך הדלפות, מה שגרם לתסיסה רבה בקרב הורים רבים ברחבי העיר. מנהל חינוך לא הנחה את מנהלי בתי הספר היסודיים כיצד לפעול במקרה של פניית הורים אליהם בכל הנוגע לסקר הקרינה, לא בשלב ההודעה על ביצוע הסקר ולא בשלב תסיסת ההורים לגבי תוצאות פרסומו. 

בינואר 2014 התקבל באגף איכות הסביבה בעירייה דוח 'סיכום מדידות בתי ספר בנתניה לחודשים נובמבר דצמבר 2014', בו בוצע סקר קרינה ב-52 בתי ספר יסודיים. ב-34 מהם נמצא כי יש להפחית את רמות הקרינה. בסיכום הדוח נכתב כי יש צורך לטפל מיידית ללא כל דיחוי בנקודות מדידה בהן נמצאו רמות קרינה מעל 4 mg. רק 3 חודשים לאחר מכן הוצאה הזמנת עבודה ליועץ קרינה, ורק ביוני נחתמה הזמנה לטיפול בקרינה ללא פירוט לוח זמנים ואחראים לביצוע. בדוח מודגש כי מנהל אגף מבני ציבור לא הפנים את ההנחייה המיידית לביצוע מהיר של הליקויים והזמין את תחילת העבודה לספטמבר 2014, קרי שמונה חודשים מאז פרסומו. 

הפקת לקחים

מבקר העירייה: הנחה לקבוע נהלים אחידים ומוסכמים תוך דגש על שיתוף פעולה בין הזרועות הפועלות במערכת העירונית.

התייחסות מנכ"ל העירייה, איזי ענבר, מנובמבר 2014: "הנושא הועלה על ידי במסמכים מתועדים בכל הפורומים שאני מקיים. ציינתי את הצורך לטיפול מיידי ודחוף בממצאי הסקר".

הצעתו של חבר המועצה בוריס צירולניק לסדר היום: "יש לקבוע תדירות דיווח של כפופים לממונים, הדיווח אמור להיות בכתב, ובעת משברים ממונה יקבל דיווח לא יותר מאוחר מ-48 שעות אחרי משבר".

חבר המועצה אדיר בנימיני: "יש לי הערכה למבקר העיריה שעשה עבודה מאוד רצינית. היה חשוב לעקוב אחר הכשלים הבירוקרטים והאדמיניסטרטיביים כפי שנבדקו, יחד עם זאת, הדוח לא התעסק בדברים מרכזיים. השאלה המרכזית שצריכה להישאל היא מדוע הדוח לא פורסם. מדוע לא פורסמו הממצאים, זה מה שגרם לתחושת קונספירציה. היה חלון הזדמנויות בין ה 25.8, כאשר גלי צה"ל פנו, כשהיה ברור שהסוגיה תתפרסם. המידע פורסם רק 10 ימים אח"כ. הייתי מצפה  שנושא זה יעמוד בלב ליבו של העניין". 

ראש העיר מריים פיירברג-איכר: "מה שצריך להיות במרכז זה לא הידיעה או אי הידיעה אלא הטיפול ותוכן והטיפול שהיה צריך להיות מהיר יותר. לבוא היום ולהיות חכם לאחר מעשה זה קל, היו צריכים להתנהל מהר יותר רק בגלל הפאניקה שנוצרה. הפקחת הלקחים לעתיד היא שחשובה".