news 480x140

אריה שעתל באחד מעסקיו שעומדים בסכנת סגירה

בית משפט השלום בנתניה עיכב את צווי הסגירה שהוציא ראש מועצת תל מונד כנגד עסקיו של אריה שעתל, תושב היישוב
האם ראש מועצת תל מונד סגר את עסקיו של תושב היישוב בגלל סכסוך אישי?

רוני גולן, ראש מועצת תל-מונד הוציא צווי סגירה מנהליים כנגד מספר עסקים ביישוב תל - מונד, המתנהלים במבנים השייכים לאיש העסקים אריה שעתל, תושב תל-מונד בעצמו.

בתגובה, פנה שעתל אל משרד עורכי הדין של ד"ר ניסן שריפי, אשר הגיש בקשות גורפות לביטול צווי הסגירה, תוך שהוא מעלה בהן טענות קשות כנגד התנהלותו של גולן.

"גולן שם לו למטרה אישית את שעתל עקב סכסוך אישי בין הצדדים"

עו"ד ניסן שריפיעו"ד שריפי טוען כי "גולן שם לו למטרה אישית את שעתל עקב סכסוך אישי בין הצדדים, אשר מקורו בכך ששעתל הינו מתומכיו הבולטים של ראש המועצה הקודם מר שלמה רצהבי, וכי כלל ההליכים אשר ננקטו כנגד שעתל הינם בלתי חוקיים בעליל ו/או בוצעו בחוסר סמכות ו/או ננקטו בחוסר סבירות שכן כולם נבעו ממניעים אישיים גרידא, שהרי אין כל שיקול ענייני ואין גם סמכות לגולן להוצאת הצו הדרסטי נשוא בקשה זו".

בבקשה שהוגשה לביה"מ נטען כי צו הסגירה הוצא כנגד מכבסה אשר פועלת בעיר כבר שנים ללא בעיות או טענות קודמות, למכבסה יש את כל האישורים הנדרשים למעט אישור אחד שעדיין לא קיבלה עקב שינוי בתכניות הבנייה והסבתן ממסחר למגורים.
עוד נטען כי המכבסה פועלת ליד עסקים רבים אחרים אשר נמצאים בסטטוס דומה וכלפיהם לא ננקט הליך זה.
מלבד המכבסה הוצאו צווי סגירה גם על עסקים אחרים שפועלים במבנים בבעלותו של שעתל בעיר.
למרות שוועדה שדנה בנושא מטעם המועצה ללא נוכחותו של ראש העיר המליצה לדחות ב-60 יום את צו הסגירה עקב פעולותיו וניסיונותיו המאומצים של שעתל להוצאת האישורים הנדרשים, ראש העיר לא קיבל את המלצות הוועדה והתעקש על צו סגירה מנהלי תוך 10 ימים.

השופט אריאל ברגנר מבית המשפט השלום בנתניה הוציא צו מניעה כנגד צווי הסגירה שהוציא גולן וזאת עד להחלטה אחרת.

ממועצת תל מונד לא נמסרה תגובה עד לפרסום הכתבה.