news 480x140

אריה שעתל באחד מעסקיו שעומדים בסכנת סגירה

לפני כשלושה שבועות הוציא רוני גולן, ראש מועצת תל מונד, ארבעה צווי סגירה לעסקים המנוהלים על ידי איש העסקים אריה שעתל, תושב המקום. השבוע (יום א') נדון ענינו של הצו הראשון, כנגד המכבסה המופעלת על ידי אלכסנדר סוקנר במבנה השייך לשעתל
הדיון נערך בבית המשפט השלום בנתניה, וכבר בתחילתו תקף ד"ר ניסן שריפי, עורך הדין של שעתל, את גולן באופן קשה

עו"ד שריפי הביא ציטוטים מהצעת החוק ומתקדימים של בתי המשפט השונים, בכולם הראה שצו כזה ניתן להוציא רק אם קיים חשש לשלום הציבור, בריאותו ובטיחותו. 

ד"ר שריפי: "יש לו עניין אישי" 

שריפי טען בבית המשפט "גולן צירף מסמך מזעזע שאם לא הייתי יודע שמדובר בראש מועצה במדינת ישראל סבור הייתי כי מדובר בראש מועצה במדינת העולם השלישי... במסמך הזה ניתן לראות כיצד ראש מועצה שלא הגיב בתיק הנוכחי כותב במפורש שהוא מתנכל לו ויש לו עניין אישי איתו ואותו ראש מועצה רוצה להוציא צו סגירה נגד אותו אדם על מה ולמה... הרי מדובר כאן בפארסה, במעשה שלא ייעשה".

עו"ד גתית: "שום דבר לא היה תפור" 

עו"ד גתית שרמן טענה "למר שעתל שהוא בעל המבנה אין כל זכות עמידה בכל הקשור לצו של רישוי עסקים...לא היה שום עניין אישי, שום דבר לא היה תפור בניגוד לטענת חברי, עו"ד שריפי. הטענה יותר ממקוממת...העסק מתנהל שנים רבות ללא רישיון 

למרות התנגדותה של עו"ד גתית שרמן, היועצת המשפטית של מועצת תל מונד, קיבל השופט ברגנר את דבריו של ד"ר שריפי, תוך שהוא קובע כי "לא ראיתי כל נימוק ראוי להותרת צו איסור העיסוק על כנו. לא נטען כי קיימת פגיעה בבריאות הציבור או פגיעה בזכויות אחרות אשר יש בהן כדי לבסס את הוצאת הצו כבר בשלב זה."

לבסוף, ביטל השופט ברגנר את הצו והשית כנגד גולן והמועצה בראשותו סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ לכל אחד מהמבקשים את ביטול הצו (שעתל וסוקנר).