news 480x140

הדמייה: תיכון שש שנתי בעיר ימים

לפני כשבועיים פרסמה העירייה כי יש אישור ממשרד החינוך לפתיחת תיכון שש שנתי בעיר ימים. מאז הרוחות בקרב תושבי נתניה סוערות, מאחר וההרשמה בעיצומה ועיריית נתניה מסרבת להתחייב לתאריך פתיחת החטיבה. משרד החינוך מעביר את האחריות לעירייה. האם תוקם החטיבה כפי שסוכם, בתחילת שנת הלימודים הבאה?

עמית קרלמן, ממארגני המאבק להקמת החטיבה: "נעלה מדרגה במאבק" 

בחודש ספטמבר האחרון, אישרה עיריית נתניה את הקמת החטיבה בספטמבר 2016. לפי דברי העירייה מספטמבר "אנו צופים כי הקמת 8 כיתות ז' תושלם לקראת שנת הלימודים תשע"ז, בכפוף לאישור משרד החינוך".

אולם תקופת ההרשמה החלה ונראה כי העירייה אינה ממהרת להתחיל בבניית החטיבה או להגיש תוכנית הרשאה תקציבית למשרד החינוך

זקוקים לחטיבה או מתפנקים?

עמית קרלמן מודה לעירייה ולראש העיר מרים פיירברג איכר על המאמצים לפתיחת חטיבת הביניים אולם, טוען כי בשל אי הבהירות לגבי פתיחת החטיבה בספטמבר 2016 "אנו ההורים שילדיהם עולים לכיתות ו' נמצאים בבלבול ובמבוכה רבה. מצד אחד מאמינים בראש העיר אשר אצלה מדובר בהבטחה ולא רק בגלים בים, ומצד שני איננו יודעים האם לחפש אלטנטיבה או לחכות שההרשמה תיפתח. אין רישום, אין חזון פדגוגי ותהליך הרישום במוסדות השונים החל".      

לעומת זאת, ירון, אבא לילד בכיתה ו' מעיר ימים לא חושב שצריכים באמת חטיבה נוספת בשכונה "אני בעד שהבן שלי יכיר גם אוכלוסיות שונות מאיתנו, אני חושב שהאינטגרציה חשובה ומועילה לכל הצדדים שלוקחים בה חלק". עוד מוסיף ירון "יש בעיר ובסביבה מספיק חטיבות ביניים איכותיות עם מגמות שונות וטובות ואני נגד בזבוז מיותר של כספי ציבור. כשיגיעו תושבים נוספים ותהיה דרישה לכיתות נוספות, אז יהיה צורך להקים את החטיבה" 

המאבק ממשיך

לדברי קרלמן, המאבק התחיל לפני 4 שנים במטרה לאפשר לתושבי דרום נתניה אלטרנטיבה פדגוגית "לכן נמשיך להאבק עד אשר תהיה חטיבה בשכונה. אנו מעוניינים לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם העירייה, אך אם ימשיכו חוסר הבהירות, הבלבול והמסרים הסותרים, נעלה דרגה במאבק".

ממשרד החינוך נמסר "משרד החינוך קיבל את בקשת עיריית נתניה והכיר בצורך לפתוח בית ספר שש שנתי חדש בעיר ימים. על פי הנהלים הפרוצדורליים, העירייה אמורה להגיש למשרד החינוך תוכנית אדריכלית מאושרת ואז תוצא ההרשאה התקציבית לבניית בית הספר.

תגובת העירייה

משרד החינוך הכיר בצורך הקמתו של תיכון שש שנתי בשכונת עיר ימים. מדובר בשלב נוסף וחשוב בדרך להקמתו של תיכון בשכונה שיהיה פתוח לכל. במקביל – יישב הצוות החינוכי במינהל החינוך בראשותה של טובה דולב, לדון ולתכנן מחדש את התכנים הלימודיים ומגמות הלימוד של תיכוני דרום העיר.

מועדי התחלת הבינוי והשלמתו של בית הספר – יקבעו בימים הקרובים".