news 480x140

חבר המועצה עופר אורנשטיין, הציע לפתוח במתנ"ס רמת פולג נקודת חלוקה לחבילות דואר, לשמחתם של אנשי ועד השכונה. עם זאת, ההצעות שהועלו לא עומדות בתקני הבטיחות או פוגעות בפעילות המתנ"ס. אורנשטיין: "אני ממשיך לבחון דרכים יצירתיות כדי לסייע לתושבי פולג-עיר ימים"  

חברי ועד שכונת רמת פולג-עיר ימים קידמו בברכה את הצעתו של חבר המועצה והאחראי על מרבית המתנ"סים בעיר, עופר אורנשטיין, לפיה תיפתח נקודת חלוקת חבילות דואר במתנ"ס.

דואר

"ההצעה יכולה להיות מצוינת עבור השכונה ולפטור את תושביה מהעונש של סניף הדואר המרכזי בהרצל", נכתב בפורום ועד השכונה. "אנו נשמח לקדם רעיון זה מאחר ועד כה לא נמצא עסק פרטי בשכונה או במרחק נסיעה קצר, כולל במתחם החוף הירוק, שהסכים לשמש כנקודת חלוקת חבילות ובכך להיחשף לאוכלוסייה רחבה של תושבי השכונה".

שירות נדרש וחשוב

עוד נכתב בעדכון בנושא מטעם ועד השכונה כי"אנו קוראים לעופר אורנשטיין להתקדם עם הצעתו ולבוא לקראת תושבי השכונה ולסייע בפתיחת נקודת חלוקה בקפה מקיאטו במתנ"ס, ובכך להוסיף שירות נדרש וחשוב לטובת תושבי השכונה.ועד השכונה ישמח לקדם בהקדם האפשרי מפגש התנעה ראשוני בין המתנ"ס להנהלת דואר ישראל, אשר כבר ביקרו במתנ"ס ולדבריהם ניתן להסב את אחד החדרים הקטנים לאחסון חבילות".

עופר אורנשטיין התייחס לנושא ואמר: "זו אכן הייתה יוזמה שלי ביחד עם הדואר ובעל בית הקפה מתוך רצון לסייע לתושבי פולג-עיר ימים. ביצענו סיור במקום כדי לבחון את כל החלופות. כל ההצעות שהועלו עד עכשיו לא עומדות בתקני הבטיחות (חסימת דלתות חירום וכו') או פוגעות בפעילות המתנ"ס. אני ממשיך לבחון דרכים יצירתיות לסייע לתושבים יחד עם נציג ועד השכונה, דודו סלמה".