news 480x140

הסתיים פרוייקט הנחת קו הניקוז בעין התכלת שעלותן הסתכמה בכ – 8 מיליון שקל.

קו הניקוז נועד לתת מענה לניקוז נגר עילי ברחוב השושנה בשכונה וכן ניקוז המתחם העתיד להיבנות, צפונית לרחוב הביכורים.

עין התכלת

הסתיים פרוייקט הנחת קו הניקוז בעין התכלת| תמונה: עיריית נתניה

עיריית נתניה, באמצעות "מי נתניה", סיימה את ביצוע עבודות שלב ב' של פרוייקט הנחת קו הניקוז הראשי לשכונת עין התכלת, מרחוב השושנה ועד לים, במסגרתו נדחקו צינורות הניקוז בזה אחר זה אל תוך האדמה בעומק של למעלה מ- 10 מטר. בכך הסתיימו העבודות להנחת קו הניקוז, שעלותן הסתכמה בכ – 8 מיליון שקל.

קו הניקוז נועד לתת מענה לניקוז נגר עילי ברחוב השושנה בשכונת עין התכלת וכן ניקוז המתחם העתיד להיבנות, צפונית לרחוב הביכורים.

אורכו הכולל של קו הניקוז הוא 460 מ"א, קוטר צנרת הניקוז - 160 ס"מ, כאשר הפרוייקט כולל מתקן סגר מכני למניעת זרימות קיציות בקוו הניקוז לים וכן מתקן לתפיסת בקבוקים ופסולת גסה למניעת הגעתם לים.