news 480x140

ביום רביעי הקרוב תתקיים ישיבת מועצה בעיריית נתניה. רגע לפני, קבלו הצצה על כמה הצעות לסדר היום מאת חבר המועצה מטעם הליכוד

חברי מועצה, עיתונאים ואזרחים מן השורה שפוקדים בקביעות את ישיבות המועצה בעיריית נתניה, יעידו בפה מלא כי אין בהן אף רגע אחד משעמם.

חיים פרידריך

חבר המועצה פרידריך בישיבת המועצה האחרונה

ויכוחים ואי הסכמות גורפות הן עניין שבשגרה בלשון המעטה, כאשר הצעות לסדר היום עולות ונופלות בכמויות על בסיס קבוע. לקראת ישיבת המועצה שתיערך בשבוע הבא בנתניה, הנה שתי הצעות לסדר היום ושאילתא אותן צפוי להעלות חיים פרידריך.

ראש דשא

הנדון: הצעה לסדר להקצאת תקציב לאלתר לכיסוי דשא סינטטי בכל גני הילדים בעיר נתניה.

"מזה מספר חודשים מתלוננים תושבי נתניה על עקיצות של חרקים למיניהם בארגזי החול שבגני הילדים בעיר נתניה", כותב פרידריך בהצעתו. "ילדים רבים מגיעים לבתיהם לאחר שהייה בגני הילדים כשהם עקוצים ומלאי תפרחות. הנני מבקש לאשר תקציב לאלתר (עוד בשנת התקציב 2016) לנושא הדשא הסינטטי בגני הילדים שבעיר. סך התקציב הינו כ-5 מליון שקלים.
נכון להיום, ילדי הגנים מופקרים לחוליים שונים בגלל אי תקצוב הדשא הסינטטי ובמקביל לכך מבוזבזים מיליוני שקלים על תוכניות עתידיות וכדומה. בהצעתי זו אני מבקש להדגיש שזו שעת חירום ויש לשים בצד את ענייני הקואליציה והאופוזיציה.
חובה עלינו לטפל בנושא זה בדחיפות הראויה ועל כן אני מבקש להעלות הצעה זו לסדר היום של המועצה".

ימי החטיבה

הנדון: הצעה לסדר לבניית חטיבת ביניים בעיר ימים בהקדם.

"להזכירכם, ראשת העיר נתניה הבטיחה עוד ביוני 2013 שעד ספטמבר 2015 תיבנה העירייה בראשותה חטיבת ביניים בשכונת "עיר ימים" לרווחת התושבים", מציין פרידריך. "נכון להיום, ההבטחה לא קוימה וכנראה שגם לקראת שנת הלימודים הבאה לא תתקיים, מאחר והעירייה לא קיבלה עדיין הרשאה ממשרד החינוך. ידוע לי שבמקרים לא מעטים נותנת העירייה קדם מימון לפרויקטים חשובים כמו חשיבותו הרבה של פרויקט חינוכי זה.
אני מבקש מחברי המועצה להצביע על העלאת ההצעה לסדר היום ועל הסכמה לבנייה מידית של חטיבת הביניים באמצעות קדם מימון שיינתן ע"י העירייה.
לאור הדברים הנ"ל אני מבקש להעלות הצעה זו לסדר היום של המועצה".

גשר שמור?

הנדון: שאילתא בנושא גשר השמורה.

"ברשתות השונות מפורסמים פרסומים שונים לגבי הגשר שנבנה לא מכבר", אומר פרידריך.
"לאור זאת אבקש לדעת: מה היה האומדן של הגשר ודרכי הגישה אליו? מהם עלותם של הגשר ודרכי הגישה אליו, כולל התכנון הפיקוח וכדומה. האם במכרז זכתה חברה שנפסלה ולאחר דיונים כולל בתי משפט ו/או פשרות חזרה בה הוועדה ואישרה אותה? אם כן מה הייתה הפשרה אליה הגיעו הצדדים? האם הוצגו אלטרנטיבות נוספות ודגמים נוספים של הגשר לראש העיר ו/או לאנשי המקצוע וכן האם הוקמה ועדה לבחירת סוג הגשר וצורתו?".

לא ברור על כמה מהסוגיות האמורות לעיל יקבל פרידריך מענה בשבוע הבא והאם הצעותיו אכן יועלו לדיון, אבל מה שכן ברור הוא שגם הפעם לא יהיה אף רגע אחד משעמם בישיבת המועצה העירונית.