news 480x140

עיריית נתניה החלה בביצוע עבודות שדרוג של מבנה בית הספר יונתן, אחד מבתי הספר הוותיקים במרכז העיר 

הטיפול כולל שיקום המבנים, טיפול בחלקים נרחבים במערכת התיעול וצביעת החזית והקירות מחדש, בהשקעה כוללת של כ – 300,000 שקל. 

בית ספר יונתן

 

מדובר בעבודות המבוצעות בנוסף לעבודות המתוכננות בקיץ, אשר צפויות להסתכם בכ – 10 מיליון שקל.

לקראת שנת הלימודים הבאה, תבצע עיריית נתניה עבודות שדרוג בבתי הספר השש שנתיים: שרת, אולפנית בר אילן, אלדד, טשרניחובסקי, תמר אריאל וכן במרכז הטכנולוגי – ויצ"ו קנדה ובבתי הספר היסודיים: בארי, תחכמוני, אמ"ית עמיטל, רזיאל, ישורון ויגאל אלון.
בנוסף יבוצעו עבודות נגישות בבתי הספר יונתן ואלומות, כאשר תשומת לב מיוחדת תנתן לביצוע עבודות בטיחות, פיתוח חצרות וצרכים פרטניים שיעלו במהלך השנה בכל מוסדות החינוך.
בנוסף גני הילדים בכל העיר ייצבעו במהלך השנתיים הקרובות וכן לבצע שיפוצי עומק בשמונה גני ילדים וותיקים.
העבודות יבוצעו במסגרת תוכנית חומש שגיבשה העירייה בנושא, שתקיף בסופה את כל מוסדות החינוך הוותיקים בעיר.