news 480x140

חבר האופוזיציה נמצא בראש הרשימה של שלי יחימוביץ' במחוז מרחב נתניה. "חשוב לי שכלל ציבור העובדים יידע שיש לו כתובת לפנות אליה", הוא אומר
בשבוע הבא, יום שלישי ה-23 במאי, ייערכו הבחירות להסתדרות בין חברת הכנסת שלי יחימוביץ' ליו"ר המכהן אבי ניסנקורן. כחצי מיליון עובדים בעלי זכות בחירה יכריעו במאבק. 
danielmaharat
בגזרה המקומית, מי שמקווה לחולל שינוי בכל הקשור לזכויות העובדים בנתניה הוא חבר האופוזיציה וסיעת 'למען נתניה', דניאל מהרט, שנמצא בראש רשימתה של יחימוביץ' במחוז מרחב נתניה. יצוין כי מספר בעלי זכות הבחירה במרחב גדול מאוד – 18,685 איש. 

בואו להצביע

"יש חשיבות עליונה לכך שכולם יגיעו להצביע ואני מבקש מכל אחד מציבור הבוחרים להגיע ולהצביע, איש איש על פי האג'נדה שלו", אמר מהרט. "חשוב לי מאוד שההסתדרות תהיה פתוחה בפני כולם ותיתן ביטוי לכל הקהלים בכל הקשור לזכויות עובדים". 
כבן העדה האתיופית, פעל בעבר מהרט לקידום כניסתו של עובד דובר אמהרית להסתדרות בנתניה, שיוכל לסייע לתושבי העיר שאינם דוברים עברית. "על ההסתדרות להיות נגישה לכולם ולתת מענה לכל המגזרים בכל השפות", הוא מסכם. "היעד שלי הוא להגיע לכלל ציבור העובדים וחשוב שיידעו שיש להם כתובת לפנות אליה".