news 480x140

פגישת עבודה מוצלחת בנושא היתר הסדרי עבודה וטיפול בדוחות לא מוצדקים לעסקים בנתניה בין  חבר המועצה עקיבא יצחקי ויו"ר עמותת התאחדות עסקים ועצמאיים בנתניה מנחם אילוז. חבר המועצה יצחקי "במידה וניתקל בבעייה של דו"ח שאינו מוצדק, היא תידון והדו"ח יבוטל"
בפגישת העבודה הוחלט כי דוחו"ת שאינם מוצדקים יעברו לבדיקה ויבוטלו במידת הצורך.

פגישה- דוחו"ת בעלי עסקים

חבר המועצה עקיבא יצחקי, יו"ר עמותת התאחדות עסקים ועצמאיים בנתניה מנחם אילוז, ומנהל מח' תלונות עסקים דניאל קליפר

בפגישת עבודה שנערכה השבוע בה נכחו חבר המועצה עקיבא יצחקי, יו"ר עמותת התאחדות עסקים ועצמאיים בנתניה מנחם אילוז, ומנהל מח' תלונות עסקים דניאל קליפר, הוחלט כי מעתה באם ינתנו דוחו"ת שאינם מוצדקים הפ יועברו לבדיקתו של מר קליפר. עוד הוחלט כי תהיינה פגישות עבודה סדורות על בסיס קבוע לטובת בעלי העסקים.

מנחם אילוז "אנחנו בעמותת התאחדות עסקים ועצמאים בבנתניה פועלים שנים רבות על מנת להכניס לתודעה ולפעול בשטח כנגד דוחות לא מוצדקים שניתנים ביד קלה על ההדק לעסקים שכורעים תחת עול הברוקטיה והמיסים אנחנו מברכים את חבר המועצה עקיבא יצחקי על התפקיד החדש הפגישה הייתה חיובית וחבר המועצה מבין את הבעיות מהשטח ומתחייב לעזור לעסקים בנתניה" עוד הוסיף אילוז "הגיע הזמן שעיריית נתניה והפיקוח יבינו שהעסקים בנתניה הם אבן שואבת לכלכלת העיר, יעזרו ויתמכו בעסקים הקטנים בהם מועסקים תושבי העיר ותומכים בכלכלה. אנחנו ממשיכים לפעול מול כל הגורמים על מנת לדאוג לביטול דוחות לא מוצדקים".

חבר המועצה עקיבא יצחקי "במידה וניתקל בבעייה של דו"ח שאינו מוצדק, היא תידון והדו"ח יבוטל במסגרת האפשרויות החוקתיות העומדות לרשות העירייה. בנוסף ניפגש פעם בחודש לתאום ציפיות"