news 480x140

מועצת העיר אישרה בשבוע שעבר, פה אחד, את הצעתו של חבר מועצת העיר נתניה הרצל קרן, להקים מאגר די, אן, איי של הכלבים ברחבי העיר ובאמצעותו, להיאבק ביעילות בתופעה של צואת הכלבים הפזורה בכל חלקי העיר, ובכך להפוך את העיר נתניה ל"עיר ללא מוקשים" 

ההצעה אושרה ביום רביעי שעבר בישיבת מועצת העיר.

צואת כלבים ברחוב

אילוסטרציה | fotolia

מועצת העיר נתניה אישרה פה אחד ובתמיכתה של ראש העיר, הגב' מרים פיירברג איכר, את הצעתו של חבר מועצת העיר נתניה הרצל קרן, להקים מאגר די, אן, איי של הכלבים בעיר וכך להאבק בצואת הכלבים בעיר. 

בעקבות ההצעה, אישרה מועצת העיר תקציב של 250.000 שקל כבר בשנת התקציב 2017 במטרה להתחיל בפיילוט מיידי בנושא במספר שכונות ורובעים בעיר, כפי שיקבעו ע"י אנשי המקצוע של העירייה, תחילה באזורים בהן רווחת התופעה של צואת כלבים במרחב הציבורי, ולאחר שנת ניסיון אחת לבחון את התוצאות ובמידה והניסיון יצלח, להרחיב את הפרויקט לשכונות ולרובעים נוספים בעיר.

זיהוי הצואה ושליחת קנס בדואר

בדבריו במועצת העיר, ציין הרצל קרן כי: "פתרון "עיר ללא מוקשים" – דהיינו יצירת מאגר די אן איי של כלבים לצורך אכיפה יעילה בתחום, תביא להורדה משמעותית של רמת הזיהום של המרחב הציבורי ע"י גללי וצואת כלבים באמצעות היכולת לזהות ביתר קלות, את הבעלים, שלא ניקו אחרי כלבם". עוד הוסיף קרן "הקמת מאגר די אן איי של כל הכלבים הרשומים בתחום הרשות תעניק לעיריית נתניה כלי יעיל, לזהות את הכלב שהשאיר את חותמתו על המדרכה /פארק/שביל הליכה, ולשלוח קנס בדואר לבעליו"

ע"פ מחקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נושא זיהום המרחב הציבורי ע"י צואת כלבים נמנה על הנושאים הגורמים למטרדים הציבוריים הנפוצים והמרגיזים ביותר. ביותר משני שלשי מהמוקדים העירוניים, נושא זה נמצא בין התלונות הכי נפוצות המתקבלות מהציבור.

נטילת דוגמית די אן איי תלקח בעת קבלת הזריקה השנתית שנותן הווטרינר, זאת באמצעות כמה שערות, או דוגמת רוק. 

מסכן את בריאות התושבים

זיהום המרחב הציבורי ע"י צואת כלבים מסכן לא רק את רווחתם ואיכות חייהם של התושבים, אלא את בריאותם. קרן ציין "צואת כלבים מהווה בית גידול לחיידקים וטפילים, כולל כמה המהווים איום בריאותי מוכח. כך לדוגמא, ילדים קטנים מהווים את קבוצת הסיכון העיקרית, משתי סיבות: הם מבלים ומשחקים במקומות בהם יש סיכוי גבוה להיתקל בצואת כלבים, כגון מדשאות בפארקים וגינות ציבוריות, וארגזי חול וכיו"ב. מאידך, מערכת החיסון שלהם טרם הגיעה לבשלות מלאה, דבר המקשה עליהם להתגבר על מחלות וזיהומים, כולל מהסוגים הנמצאים בצואת כלבי".

נתניה תהיה החלוצה בתחום

בהיעדר יכולת אכיפה ממשית, הכלי היחידי של הרשות המקומית להילחם בתופעה הינה פינוי כמות עצומה של גללים המזהמים מדרכות, שבילי הליכה, פארקים ויתר המרחב הציבורי.  "משימה סיזיפית, המהווה עול בלתי נגמר על המשאבים של הרשות. בגלל האופי האין סופי של הבעיה, לא חשוב כמה הרשות המקומית תשקיע בפינוי הצואה, רמת הזיהום של המרחב הציבורי תישאר גבוהה יחסית וסוגיית צואת הכלבים תמשיך לככב ברשימת התלונות של הציבור ולכן הפתרון המשמעותי היחיד הוא באמצעות מאגר די, אן, איי" ציין קרן.

נתניה תהיה החלוצה בתחום אכיפת צואת גללים באמצעות מאגר די, אין, איי, אבל אני מאמין שערים רבות נוספות בישראל ילכו אחריה במידה והפיילוט של עיריית נתניה בתחום יוכיח את עצמו". סיכם קרן