news 480x140

עיריית נתניה, באמצעות ח.ל.ת ובשיתוף מי נתניה, נערכות בימים אלה באמצעות מכרז משותף, לביצוע עבודות פיתוח וסלילת כבישים, מדרכות, גינון ותאורה וכן לשדרוג תשתיות מים, ניקוז וביוב, ברחובות החשמונאים ומתתיהו הכהן בעיר - באזור איצטדיון הקופסא

עלות הפרוייקט הינו כ- 16 מיליון שקלים והעבודות ימשכו כשנה.

עבודות שדרוג בחשמונאים

תמונה: עיריית נתניה  

סגנית ומ"מ ראש העיר ויו"ר דירקטוריון ח.ל.ת- עו"ד שירי חגואל-סיידון: "כפועל יוצא של מדיניות ראש העיר מרים פיירברג-איכר להתחדשות עירונית בכל רחבי העיר ובדגש על שכונות העיר הוותיקה- אני שמחה לבשר על פיתוח של רחובות החשמונאים ומתתיהו הכהן. במסגרת העבודות, ישופצו תשתיות הרחובות ויבוצע פיתוח נרחב. נמשיך לקדם וליישם פיתוח עירוני על פי מיטב המסורת של החברה הכלכלית, ולרווחת תושבי העיר נתניה והבאים בשעריה."
במקביל יצאה החברה לפיתוח נתניה לביצוע עבודות להוספת נתיב שלישי בשד' בן גוריון, בקטע שבין צומת דיוויד אייזנהאואר לצומת חבצלת החוף - לכיוון דרום. העבודות החלו ביום ראשון האחרון וימשכו כשלושה חודשים.