news 480x140

תושב העיר שנתקע במעלית למעלה מחצי שעה חולץ הודות לתושייתו של הפקח בקלה בהרני. "פתחתי את הדלתות בכוח וחילצתי את האזרח בשלום", אומר הפקח
במנהל האכיפה, פיקוח וביטחון של עיריית נתניה שיבחו השבוע את פעילותו של הפקח העירוני בקלה בהרני, שחילץ בשלום את תושב העיר שנתקע במעלית למעלה מחצי שעה ברחוב הרצל בעיר.
בהארני
"במהלך הצבה סטטית ברחוב הרצל לצורך הרתעה מפעילות חבלנית עוינת, פנה אלי אזרח לחוץ וסיפר כי יש אדם שתקוע במעלית כבר מעל לשלושים דקות", שחזר בהרני. "מיד הודעתי למוקד שיזמינו כיבוי אש ובמקביל ניגשתי לבניין הרצל 30 בו נלכד האיש במעלית. בדיוק הגיע טכנאי שטיפל במנוע המעלית מלמטה ובמקביל פתחתי את דלתות המעלית בכוח וחילצתי את האזרח בשלום. הוא הודה לי על עזרתי ואני שמח שהסיפור הסתיים על הצד הטוב ביותר".