news 480x140

היוזמה של ראש מנהל החינוך, טובה דולב, הובילה להתנגדות ציבורית רחבת היקף, בין השאר של חברי המועצה רפי ימין ויוסי דורון. ימין: "מהלך כזה היה הופך שכונה חלשה לחלשה עוד יותר". העירייה: "מנהל החינוך נערך לשבץ את הילדים במסגרות ברחבי העיר"
לחץ ציבורי גדול שכמותו לא זכור בנתניה גרם לעירייה לחזור בה מהחלטתה המקורית להקים גן עבור ילדי מהגרים מאריתריאה בתחילת שנת הלימודים הנוכחית.

גן ילדים

אילוסטרציה | צילום: סיון נצח

כזכור, בעקבות יוזמה של ראש מנהל החינוך בעיריית נתניה, טובה דולב, הוחלט כי כ-35 ילדים שהוריהם איחרו את מועד הרישום לגנים ישוכנו כולם בגן אחד שצפוי היה להיפתח ברחוב לוע הארי בסלע.

התנגדות קשה

הצעד של דולב גרר התנגדות ציבורית קשה מכיוונים רבים. מי שפעלו בקרב תושבי השכונה, שלא ששו לפתיחתו של הגן, וניסו למצוא פתרון יחד עם ראש העיר היו חברי המועצה רפי ימין ויוסי דורון. בנוסף, התנגדות קשה הגיעה מכיוונה של חברת המועצה ויו"ר ועדת הביקורת, ענת לביא-אזולאי, שאף פעלה כדי לאסוף חתימות כנגד המהלך ולכנס דיון מיוחד בנושא במועצה. 
בסופו של דבר, כאמור, הלחצים נשאו פרי ובעירייה עשו אחורה פנה וחזרו בהם מההחלטה. "מנהל החינוך נערך לשבץ את הילדים במסגרות ברחבי העיר", נמסר מהעירייה. "על אף שנרשמו באיחור רב, אנו עושים מאמצים לאתר עבורם מקומות בגנים הסמוכים ככל שניתן למקום מגוריהם".

מלחמת קיום

מי שנפגש כאמור עם תושבי סלע הוא רפי ימין, שמכיר היטב את הנפשות הפועלות לאחר ששימש בעבר במשך עשור כאחראי על בני הנוער בשכונה. "אני ויוסי דורון העלנו את הנושא כי יש בסלע אוכלוסייה מדהימה, אבל התושבים נחרצים שלא יקום אצלם הגן ואני בהחלט מבין אותם", אומר ימין. "יש להם מלחמת קיום יומיומית משלהם וזה לא מתאים. מהלך כזה היה הופך שכונה חלשה לחלשה עוד יותר. סלע צריכה דברים כמו פינוי בינוי והתחדשות עירונית. האידיאל מבחינתי הוא לפזר את הילדים בגנים במרכז העיר ולייצר אינטגרציה. מצד אחד המדינה מחייבת פתיחת גנים לילדי העובדים הזרים, אבל מצד שני היא לא מכירה בהם ולא מממנת אותם ומשאירה לרשויות להתמודד עם הבעיה".