news 480x140

סקר של הלמ"ס בדק מהי תחושת הביטחון האישי של התושבים. נמצא כי 82% מתושבי נתניה מעל גיל 20 מרגישים בטוחים באזור מגוריהם בשעות החשיכה

עוד נמצא בסקר כי 1 מכל 10 ישראלים חווה עבירה במהלך שנת 2016.

נתניה

אילוסטרציה: fotolia

מהממצאים שהתקבלו בקרב תושבי הערים המונות יותר מ-200 אלף תושבים בישראל, ניתן לראות שכ-89% מהתושבים מרגישים בטוחים ללכת לבדם בשעת החשיכה באזור מגוריהם. העיר שודרגה בתחתית הרשימה הינה חיפה, עם 78.4% , אחריה באר שבע עם 79.4% ונתניה במקום השלישי מהסוף עם 82%. תושבי ראשון לציון מרגישים בטוחים ביותר עם 88.6%. 
עוד נמצא בבדיקה כלל ארצית כי כ-259 אלף משקי בית נפגעו במהלך השנה שקדמה לסקר מעבירות רכוש, המהווים כ- 10% מסך משקי הבית בישראל. 

העבירה השכיחה ביותר בישראל היא גניבה (4.4%), אחריה פגיעה מקוונת (3.8%), אלימות או איום באלימות (3.1%) והטרדה מינית (2.3%), כאשר גברים חווים יותר אלימות ופגיעה מקוונת, ונשים נפגעות יותר מהטרדה מינית. 

בסקר נבדקו גם ילדים ובני נוער, שחוו אלימות ואיומים באלימות בשיעור גבוה מגניבה - 152 אלף ילדים ובני נוער חוו אלימות או איום באלימות במהלך שנת 2016.