news 480x140

הקבלן אוטוטו מתחיל לבנות מרכז מסחרי, אבל הכניסות אליו מדאיגות את תושבי עיר ימים, שמחפשים פתרונות וכבר שכרו יועצת תחבורה פרטית. הפתרונות שמציעים בעירייה נכון לעכשיו הם בבחינת שינויים קוסמטיים 

אין ספק שהבשורה לפיה יוקם בשנים הקרובות מרכז מסחרי ברמה גבוהה שישמש את תושבי פולג ועיר ימים משמחת מאוד, אבל במקביל יש מי שדואג מבעיות התחבורה הצפויות עם כניסת רכבים רבים וכן משאיות עמוסות סחורה לרחובות צרים ושקטים דוגמת דודו דותן ונתן יונתן.

פקקים ברמת פולג

ברשתות החברתיות הרוחות כבר סוערות מהפקקים הצפויים ובפוסט בפייסבוק נקראו התושבים להתעורר ולפעול בנושא בהקדם, לפני ש"כולנו נצטרך בקרוב לקום בשעה 5 בבוקר על מנת לצאת מהשכונה".

בעיה מתחת לבית

חלק מהדיירים אף שכרו את שירותיה של יועצת תחבורה פרטית, שהתריעה כי הנושא התחבורתי יהפוך בעתיד לקטסטרופה.

בישיבה שהתקיימה בעירייה הוצעה תכנית התאמות לנוחות התושבים, דוגמת הפיכת אחד הרחובות לחד סטרי, הרחבת כיכרות, שיפור התחבורה הציבורית ויציאה נוספת ממתחם החוף הירוק.
"ההצעות של העירייה הן בבחינת דברים קוסמטיים שלא באמת יפתרו את הבעיה", אמרה טלי מולנר, חברת ועד פולג-עיר ימים שנכחה בישיבה. "הבעיה בהחלט קיימת. בכל רחוב יטענו שאצלם כבר עמוס מספיק ואף אחד לא רוצה את הבעיה הזו אצלו מתחת לבית".