news 480x140

הורים שילדיהם לומדים נגינה בקונסרבטריון מסרבים לחדש את החוג, לאחר שקיבלו הודעה על קיצור זמן השיעור בעוד המחיר עלה. "רוב ההורים לא מתכוונים להירשם עד שתיפתר הבעיה". העירייה: "בהסכמת כל הצדדים עלה המחיר ב-1% בלבד"
שנת הלימודים בפתח ועמה גם חידוש החוגים. אלא שבכל הקשור לשיעורי הנגינה בקונסרבטריון נכונה להורים הפתעה.
קונסרבטוריון נתניה

קונסרבטוריון נתניה | צילום: ארכיון

לדבריהם, לצד עלייה במחירי השיעורים קוצר זמנם מ-60 דקות ל-45 בלבד וחלק מהשיעורים קוצצו מ-45 דקות לחצי שעה. בנוסף, הופחתו מספר השיעורים השנתיים מ-42 ל-38. "המחיר עלה, אבל הילדים מקבלים שיעור קצר יותר", אומר ויקטור בר, תושב עיר ימים שבנותיו לומדות בקונסרבטריון לנגן בחליל ובפסנתר. "מדובר בממוצע העלאה של למעלה מ-50% וזו העלאה שההורים לא מוכנים לספוג אותה".
יש לציין שהודעה ראשונית הועברה להורים על ידי המורים, זאת בעקבות סיכום בין יו"ר ארגון המורים, רן ארז, לראש העיר מרים פיירברג-איכר. "פנינו לעירייה ואנחנו מחכים לפגישה בנושא", עדכן בר. "כרגע המצב הוא שרוב ההורים לא מתכוונים להירשם עד שתיפתר הבעיה. לא נסכים להיות ארנק שמממן הסכמים לא שלנו".
מעיריית נתניה נמסר בתגובה: "בהסכמת כל הצדדים, לרבות ארגון המורים, ועד ההורים והנהלת הקונסרבטוריון, עלה המחיר לשיעור ב- 1% בלבד. בנוסף, הוחלט על קיצור זמן שיעור, כסטנדרט פדגוגי, מ 60 דקות ל-45 דקות"