news 480x140

חלק ניכר מילדי העובדים הזרים מאריתראה שובצו על ידי העירייה בגנים בצפון העיר. בוועד זועמים: "לא נאפשר את זה". העירייה: "פעלנו בצורה הטובה ביותר"
עם פתיחתה של שנת הלימודים, סוערות הרוחות בקרב תושבי צפון העיר.
ילדה בגן

אילוסטרציה | fotolia

זאת לאחר שהתברר שחלק ניכר מ-145 הילדים של העובדים הזרים מאריתראה שובצו בגנים בצפון העיר. בין השאר מדובר בשיבוצים בגנים הממוקמים ברחובות הרב קוק, יוספטל, בארי, ליאון רייך ומקדונלד. יצוין כי יתר הילדים שובצו במרכז העיר ואף ילד אריתראי לא שובץ בקריית השרון, רמת פלג או עיר ימים.

נתון מחייב

"כמובן שיש דעות לכאן או לכאן, אבל בשורה התחתונה אף אחד לא רוצה פה את הילדים האריתראים", מבהירה חברת ועד צפון העיר, נורית קרטן. "כן, הנוכחות שלהם היא מצב נתון שמחייב אותנו, אבל למה כולם חייבים להיות בצפון העיר? לא נאפשר את זה. בעירייה יבינו מהר מאוד שזה אבוד להם. בנוסף, לא נסכים שיהיו עשרה או אפילו חמישה ילדים אריתראים יחד, אלא רק אחד או שניים בכל גן. חוץ מזה שהם לא יהיו בכלל אין פתרון טוב לבעיה הזו. כל פתרון אחר הוא פתרון גרוע". 

הטענות לממשלה

מעיריית נתניה נמסר בתגובה לדברים: "חוק חינוך חובה מחייב את הרשות המקומית לשבץ את התלמידים הזרים במערכת החינוך של העיר בה הם מתגוררים וכך נהגה גם עיריית נתניה. מדובר בהחלטה ממשלתית וכל טענה בנושא צריכה להיות מופנית לממשלה. עיריית נתניה פעלה בנושא רגיש זה בצורה הטובה ביותר על מנת לאפשר לילדים מענה חינוכי ושיבצה את התלמידים בכ-40 גני ילדים ברחבי העיר ובסמוך לסביבת מקום מגוריהם. מדובר בפריסה נרחבת במגוון שכונות שונות עם מגוון אוכלוסיות. במידה ויש טענות על ההחלטה העקרונית לשבץ תלמידים אלו במערכת החינוך הלאומית יש להפנותה למשרדי הממשלה ולא לרשות המקומית".