news 480x140

80 מסגרות צהרונים ב-38 בתי ספר בנתניה נפתחו בעלות 350 שקלים

עם פתיחת שנת הלימודים, יצאה לדרך תכנית הצהרונים של משרד החינוך "ניצנים".

צהרונים בנתניה

אילוסטרציה | fotolia

התכנית נועדה לממש את עקרון מתן שוויון ההזדמנויות. בתוכנית לוקחים חלק התלמידים שנרשמו בגילאי 3-8.
*לתכנית "ניצנים" ישנם חמישה מרכיבים מרכזיים:
1.משרד החינוך יפקח על רמת השירות, המענה החינוכי, הסטנדרטים הפדגוגיים ואיכות הארוחה.
2. תכנית בעלות 350 ש"ח להורים, משרד החינוך משלם 300 ש"ח.
3. שיתוף פעולה מלא בין המנחה הפדגוגי לצוותי החינוך. התכנית תהווה המשך לרצף החינוכי שבסדר היום.
4. כל רשות תעמיד עבור ביצוע התכנית רכז רשותי. עבור כל מחוז נרכשו ארבעה ימי הדרכה, בכדי לקדם ולייעל את הקשר עם הרשויות.
5. במקביל לתכנית "ניצנים" של המשרד, *אושר חוק שמפקח על מחירי הצהרונים* - בכל הרשויות, ובכל הצהרונים הציבוריים.

הצהרונים בסבסוד משרד החינוך מעניקים מסגרות לימודיות בשעות אחר הצהריים לתלמידים בגני הילדים הציבוריים ובכיתות א'-ב', בהתאם לימי הלימוד שנקבעו למוסד חינוכי, מתום יום הלימודים ועד השעה 16:00. התכנית גובשה בשיתוף משרד האוצר והשלטון המקומי, ולצורך הפעלתה הקצה משרד החינוך 1.3 מיליארד שקל. המסגרת כוללת: ארוחה חמה בסטנדרט גבוה. שני חוגים בשבוע, במגוון תחומים -בצהרון עצמו. בגני הילדים מופעלת התוכנית רק ברשויות באשכול למ"ס 1-5.(במחוז תל אביב : בת ים, בני ברק ואור יהודה).
התכנית פועלת במוסדות הרשמיים, במוסדות המוכר שאינו רשמי ולתלמידי החינוך המיוחד אשר מסיימים את יום הלימודים עד השעה 14:30.
מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "משרד החינוך ממשיך להרחיב את מגוון השירותים החינוכיים, הן כדי להעניק לתלמידים מעטפת חינוכית רחבה, והן כדי להקל את הנטל על ההורים. הרחבנו את מסגרות הקיץ, הוספנו סייעות, הקטנו כיתות, ועכשיו אנחנו מעניקים צהרונים איכותיים במחיר מסובסד, בכל הארץ ולכל המגזרים. מדובר בבשורה אדירה, הן לתלמידים והן להורים".