news 480x140

סרט האימה IT (זה) מעורר השראה בקרב צעירים, חלקם קטינים, שיוצאים לגינות ולבתי ספר ומפחידים תושבים. המשטרה נאבקת בתופעה וקוראת לציבור "לא ליטול את החוק לידיים ולא לפגוע באותם בני נוער"

במהלך הימים האחרונים המשטרה עיכבה לחקירה מספר נערים, חלקם אף מתחת לגיל 12.

איט

מתוך הסרט it 

בנתניה התקבלו בימים האחרונים עשרות דיווחים אודות נערים העטויים במסכות של ליצנים ומפחידים עוברי האורח תמימים בשטחים ציבוריים, זאת בהשראת הסרט IT וכן סרטונים וטרנד בינלאומי שצבר תאוצה ברשתות החברתיות וכולל סרטוני הפחדה ואיומים על ידי חשודים העוטים מסכות של ליצנים. שוטרי משטרת ישראל עיכבו לחקירה בימים האחרונים נערים רבים שהבהילו אזרחים ברחבי הארץ והפרו את שגרת חיי הציבור, חלקם אף מתחת לגיל 12, זאת לאחר שעטו מסכות ליצן והפחידו עוברי אורח במקומות ציבוריים שונים ברחבי הארץ, ביניהם נתניה. בחלק מהמקרים המעשים הגיעו לכדי התפרעות של ממש והפרת הסדר הציבורי תוך שיבוש שגרת חייהם של אזרחים תמימים.

ממשטרת ישראל נמסר "התופעה גוררת גם חשש שמישהו יפרש את ההלצה כאיום ממשי ויפגע בנערים, שעושים לעיתים שימוש באביזרים שונים דמויי כלי תקיפה. לאור זאת אנו קוראים לציבור לא ליטול את החוק לידיים ולא לפגוע באותם בני נוער*.

מעשי ההפחדה, וכן כוונות הנערים ברובם המוחלט של המקרים אינם כוללים פגיעה פיזית או רצון לפגוע בגוף או רכוש. "במצבים אלו יש להתרחק מהמקום ולדווח למשטרה בהקדם. כמו כן אנו קוראים לבני הנוער בישראל, שלא לקח חלק במעשה החברתי הפסול שעומד בניגוד לחוק, שכן זה יתקל באכיפה משטרתית נחושה ובלתי מתפשרת. לצד פעילות המשטרה אנו קוראים להורי הנערים לוודא כי ילדיהם לא נוטלים חלק בטרנד החברתי המסוכן שעשוי לסבך את ילדיהם בפלילים" נמסר מהמשטרה

מפעילות המשטרה המגיבה והיזומה כנגד התופעה, וכן מחקירת הנערים שעוכבו לאחר שנטלו חלק בתופעה ההפחדה, עולה כי המכנה המשותף למקרים הללו הוא הרצון לעשות מעשה קונדס ולקחת חלק בטרנד. עוד בלט, חוסר המודעות של בני הנוער ואי הידיעה כי מעשים מעין אלו נחשבים פליליים ויתקלו בהתערבות נחושה של גורמי אכיפת החוק. נמצא גם כי במקרים רבים הורי הנערים לא ידעו כלל על מעשי ילדיהם.

ממשטרת ישראל נמסר "משטרת ישראל תמשיך למנוע הפחדת הציבור והטרדתו תוך הפרת הסדר הציבורי ושיבוש שגרת החיים. מעשים מעין אלו יתקלו באכיפה בלתי מתפשרת*.