news 480x140

אושרה הגשת תביעה ייצוגית נגד בית חולים לניאדו בשל סירוב בית החולים לבצע טיפולי פוריות בנשים שאינן נשואות 

בית המשפט המחוזי אישר ביום שלישי הגשת תביעה ייצוגית נגד בית חולים לניאדו בשל סירובו לבצע טיפולי פוריות בנשים לא נשואות.

טיפולי פוריות

אילוסטרציה | fotolia

את התביעה הגישה תושבת העיר נתניה, שאינה נשואה וסובלת מקשיי פוריות. התובעת פנתה לבית חולים לניאדו השוכן בעיר מגוריה, לקבלת טיפולי פוריות. אך נדחתה בשל היותה לא נשואה, עקב מדיניות בית החולים שלא לספק שירותי הפרייה לבני זוג שאינם רשומים נשואים במרשם משרד הפנים.

התובעת טוענת כי יש לראות בבעיות פריון "מוגבלות" בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. כך בסירובו של בית החולים להעניק לה טיפולי פוריות, מפלה בית החולים נשים בעלות מוגבלות על בסיס מעמדן האישי, בשל היותן לא נשואות.

מנגד טוען בית חולים לניאדו כי אמנם מספק שירות ציבורי, אולם הוא מוסד פרטי בעל ציביון דתי ואמנם אינו מספק טיפולי פוריות לנשים שאינן נשואות ע"פ רישומי משרד הפנים וזאת בשל קיומו של ציווי הלכתי שהוא חלק מציביונו המהותי של בית החולים כמוסד השומר דת. 

שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, הדס עובדיה, טענה בהחלטתה בין היתר כי "ההנחיות בדבר סדרי הפעילות של מכון ההפרייה החוץ גופית נקבעו ע"פ הוראתם שההלכתית של הרב יוסף שלום אלישיב ז"ל, הרב עובדיה יוסף ז"ל והרב שמואל הלוי וואזנר ז"ל. אולם הנחיות אלו לא צורפו ע"י בית החולים וטיבן המלט לט הוברר"

עוד טענה השופטת "לא הוכח ברמה הנדרשת שהנורמה הדתית היא זו המחייבת או מצדיקה את נקיטת היחס השונה כלפי נשים שאינן רשומות כנשואות במשרד הפנים"

השופטת עובדיה, אישרה כאמור את ניהול התביעה הייצוגית וחייבה את בית החולים בתשלום שכר טירחה בסך 50,000 ש"ח.