news 480x140

בנתניה קיימים 5 רחובות אדומים המסוכנים לנסיעה. מנכ"ל עמותת אור ירוק בפניה לראש עיריית נתניה: "טפלי ברחובות האדומים בעירך"
בנתניה נפגעו ברחובות המסוכנים 640 אזרחים בחמש השנים האחרונות, 10 בני אדם נהרגו.
בן גוריון

ברחובות האדומים בישראל נהרגים בממוצע כ- 39 בני אדם מדי שנה. 

על פי נתוני עמותת אור ירוק, בשנים 2012-2016 נהרגו בנתניה 10 בני אדם ברחובות האדומים.

ברחוב הרצל נהרג אדם אחד ו - 114 נפצעו.
בשדרות בן גוריון נהרג אדם אחד ונפצעו 194 אנשים.
בשדרות בנימין נהרגו שני אנשים, ו- 110 נפצעו.
בשדרות בן צבי נהרגו חמישה בני אדם, 112 נפצעו
בשדרות ויצמן נהרג אדם אחד, 100 נפצעו

ארז קיטה מנכ"ל עמותת "אור ירוק", שלח מכתב לראש עיריית נתניה, מרים פיירברג איכר והסב את תשומת ליבה לרחובות האדומים והמסוכנים בעירה, שיש לטפל בהם ולמנוע את הנפגע הבא "תאונות חוזרות באזור קבוע מעידות על כשל המביא לאובדן בחיי אדם ולנפגעים בנפש וברכוש" כתב במכתבו והוסיף "לשם שיפור הבטיחות ברחובות אלה נדרשת פעילות מערכתית הכוללת שיפור התשתית, הגברת האכיפה והרחבת הסברה לציבור...אני מוצא לנכון לפנות אליך בבקשה כי עיריית נתניה תיתן עדיפות בטיפול לרחובות אלה בהסרת מפגעי בטיחות בדרכים והן בטיפול שיטתי של בטיחות הרחובות".