news 480x140

המשטרה ממליצה להעמיד לדין את חבר המועצה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה בעיריית נתניה, הרב שמעון שר ושמונה אנשי עסקים נוספים 

הסתיימה חקירת המשטרה נגד הרב שמעון שר בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים.

הרב שר

הרב שר | תמונה: עיריית נתניה

היחידה הארצית לחקירות הונאה, להב 433, סיימה את החקירה בעניינו של סגן ראש עיריית נתניה ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה –הרב שמעון שר ואנשי עסקים בעיר, בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים.

במסגרת החקירה, נחקרו באזהרה מספר מעורבים ובסיומה נמצאה לכאורה תשתית ראייתית כנגד שמעון שר ושמונה אנשי עסקים נוספים בעבירות האמורות, הכוללות קידום אינטרסים של קבלנים ואנשי עסקים לאורך שנים בתמורה להעברת כספים ישירה אל עמותות הקשורות לסגן ראש העיר.

עם סיום החקירה, הועבר התיק לעיון והחלטת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.