news 480x140

חבר המועצת דניאל מהרט העלה בישיבת המועצה האחרונה שאילתא בנושא חשיפת תושבים בנאות גנים לאסבסט שרוף. עיריית נתניה "מדובר בשטח פתוח"

בישיבת המועצה האחרונה של עיריית נתניה עלתה לדיון סוגיית האסבסט בנאות גנים. 

 
esbest

תמונה: ארכיון

חבר המועצה דניאל מהרט קיבל לאחרונה פניות מתושבים המתגוררים בנאות גנים בהם  נחשפו התושבים לפליטות של אסבסט שרוף שלא בידיעתם. בבירור שביצע מהרט, מצא סוללת חול בקטע שנמצא בין בי"ס אלומות עד כביש 57, זאת מאחר והאסבסט לא פונה מן היסוד, אלא רק החלק הגלוילעין, כך שאריות אסבסט נקברו בחול.

בחודשים האחרונים היו מספר שריפות באזור, דבר שגרם להיחשפות התושבים לחומרים מסוכנים ללא ידיעתם.

לפיכך ביקש מהרט לדעת "האם פינוי האסבסט התבצע במלואו? האם יש נוהל דיווח לתושבים בעת מקרה מהסוג הזה, והאם זה נעשה במקרה הנ"ל?"

תשובת העירייה לשאילתא

1. כל הנאמר בשאילתא הינה התייחסות שאינה מקצועית, הרחוקה מהמצב בפועל וצר לנו שהדברים כך.
2. יודגש כי אגף איכות הסביבה פועל כנדרש ובהתאם לחוק, וראייה לכך הינה אישרור ותמיכת המשרד להגנת הסביבה בעבודת העירייה בכל הזדמנות ובכל פנייה ואף בסיכומי הסיורים ובמסמכים רשמיים מטעמו המבהירים כי העירייה פועלת במקצועיות, בהתאם להנחיות ובתיאום מלא מולו.
3. לעניין הסוללות בנאות גנים, מדובר בשטח פתוח רחב, בו קיימות מזה עשרות שנים סוללות עפר. אין מדובר בסוללות חול מזוהמות של אסבסט כהגדרתך, אלא סוללת עפר עליה אותרו ב-2 מועדים שברי אסבסט צמנט במוקדים שונים לאחר שריפות שהתרחשו במקום.
4. השריפות התרחשו מסיבה שאינה ידועה וטופלו

עוד נמסר כי הנחיות המשרד להגנת הסביבה הינה לפינוי השברים הגלוייםלעין בלבד, ללא חפירות בשטח.