news 480x140

בישיבת המועצה האחרונה הודיע חבר המועצה חיים פרידריך על חזרתו לקואליציה. פרידריך קיבל את תיק התיירות וההתחדשות העירונית ואת תפקיד יו"ר איגוד ערים צפוני לתברואה. חבר המועצה הרצל קרן לראש העיר "את אמרת בעבר עבריין היית ועבריין תישאר". ראש העיר "הוא חזר בתשובה". פרידריך "זה כמו בעל ואישה"

חבר המועצה חיים פרידריך שפוטר על ידי ראש העיר בחודש יוני 2016, שב לקואליציה.

חיים פרידריך

בישיבת המועצה שנערכה ביום רביעי האחרון, קיבל חבר המועצה חיים פרידריך את תפקידו הקודם -מחזיק תיק התיירות וכן מונה ליו"ר איגוד ערים צפוני לתברואה.

בחודש יוני 2016 פוטר פרידריך על ידי ראש העיר בשל סכסוך שנגלע בין השניים. אז הגיב פרידריך בתגובה: "רק במשטרים אפלים נוהגים לשלוח מכתב ולפטר כך. מדוע מינתה אותי לממונה על תיירות ועל החברה לספורט אם חושבת עלי דברים אלו"

במהלך הדיון שנערך בישיבת המועצה האחרונה, מתח חבר המועצה הרצל קרן ביקורת על חזרתו של פרידריך למועצה ואף הודיע כי מתפטר מחברותו באיגוד ערים (מצורף סרטון)

ראש העיר מריים פיירברג איכר, השיבה בין היתר "אין ספק שהיה סכסוך שהתחיל משטות ונגרר, והגיע למחוזות שלא היה צריך להגיע אליהם. לגבי העבר של חיים, אנחנו יודעים...היה לו את הכח לעשות שינוי, כמו למשל הוא נהג לעשן כמו קטר והפסיק בלי סיוע...אני מאמינה לו שהוא באמת חזר בתשובה" (מצורף סרטון)

חבר המועצה פרידריך בישיבת המועצה "אני איתה 50 שנה. הדם שלנו אותו דם וכל מה שהיה בינינו זה כמו בעל ואישה ואני מקווה שנעבור את השנה הזו בשקט ושיהיה לנו בהצלחה".