news 480x140

בשנים האחרונות גדלה תופעת השלכת פסולת בניין ברחבי העיר, גם אנחנו דיווחנו לא אחת על התופעה. בחודשים האחרונים הגביר מנהל אכיפה  בעיריית נתניה את האכיפה בנושא

עיריית נתניה יצאה במבצע אכיפה מוגבר על מנת למגר את התופעה.

 פסולת בניין

פסולת בניין | תמונה: עיריית נתניה

במהלך החודשיים האחרונים (ספטמבר אוקטובר) ניתנו מעל 100 דוח"ות על השלכת פסולת בניין. 

בנוסף פונו וטופלו פסולת בניין ברחבי העיר, גודרו אתרי בנייה ונוקו שטחים פתוחים ברחוב התנאים, איינשטיין, אקסודוס, שמורת פולג, גולי קניה, ושמורת האירוסים.

הוחרמו בחודשים אלו 5 משאיות בטון ומערבל בטון ששפך בטון ברחבי העיר. כמו כן נסגר אתר פסולת לא חוקי והוקמה סוללת עפר לפגיעת השלכות פסולת בבית ספר עוזיאל

רפי ימין, חבר מועצה ומחזיק תיק איכות הסביבה "הצוות המקצועי עושה עבודה מדהימה, יש עבודה מסביב לשעון ורואים תוצאות בשטח, כמובן שיש לנו עוד עבודה רבה וחייבים לייצר הרתעה חזקה מול משליכי הפסולת על ידי מתן קנסות, החרמות של כלי עבודה, ולפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו מול העבריינים, בקרוב מאוד יעלה קמפיין בנושא".