news 480x140

קילומטר אחד בלבד מבתי שכונת רמת פולג, מוקמת בימים אלו אנטנה סלולרית, אותה הציבה המועצה האזורית חוף השרון. עיריית נתניה הבטיחה לפעול להרחקת האנטנה

תושבי רמת פולג, מנסים לפעול לסילוקה של האנטנה שהוצבה להפתעתם בסמיכות לשכונת המגורים. 

 
אנטנה סלולרית

תמונה: פייסבוק/טלי מולנר

בסוף רחוב שולמית ברמת פולג, בתחילת שמורת פולג, מוקם מתקן שידור-אנטנות המשותף לחברות פלאפון, פרטנר וסלקום,בשטח הנמצא באחריות המועצה האזורית חוף השרון ובאישורה. 
תושבי השכונה זועמים על הקמת המתקן ונאבקים לסילוקו.">תושבי מועצת חוף השרון לא גרים ליד האנטנה וראש המועצה שלהם משחרר אישורים הזויים כי מה אכפת לו מתושבי פולג" ציינה טלי מולנר, וועד רמת פולג-עיר ימים בפוסט בפייסבוק.

עיריית נתניה תסייע להרחקת האנטנה

"מדובר במתקן שידור בשטח השיפוט של המועצה האזורית חוף השרון, המרוחק מבתי התושבים, ועל פי הבדיקות שנעשו באזור אין סכנת קרינה. האנטנה אמורה לשמש הן את תושבי שכונות רמת-פולג ועיר ימים והן תושבי אודים, כאשר החלופה הראשונית הייתה להציבה במרכז השכונה ואולם הוחלט להרחיקה לשטח המדובר. יחד עם זאת, ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, שוחחה עם ראש מועצת חוף השרון, אלי ברכה, והשניים סיכמו לפעול יחדיו להרחקת האנטנה בתיאום מול רשות הטבע והגנים והוועדה לשמירה על שטחים פתוחים."

תגובת מועצת חוף השרון

ההיתר הוצא כחוק תוך יידוע כלל הגורמים הנידרשים לכך על פי חוק, כולל עיריית נתניה וקיבל את כל האישורים הנדרשים, לרבות אישור רשות הטבע והגנים. האנטנה ממוקמת בשטח פתוח המרוחק מאזורי מגורים, בשונה מאנטנות רבות הפרוסות בתוך השטח העירוני הבנוי של עיריית נתניה.