news 480x140

הישג לעיריית נתניה: העבודות להקמת חוות האנטנות בשמורת פולג הופסקו על לקיום דיון במעמד הצדדים. סגן ומ"מ מקום ראש העיר אינג' אלי דלל "אני מקווה שבית המשפט יקבל את עמדתנו ולא יעתיק את האנטנה מאודים לפולג" 

בית המשפט אישר את בקשת העירייה למתן צו ביניים בנוגע לחוות האנטנות בשמורת פולג.

אנטנה סלולרית

חוות האנטנות בשמורת פולג | תמונה: טלי מולנר

ביום שלישי האחרון, הגישה עיריית נתניה, בהובלתם של ראש העיר מרים פיירברג איכר וסגן ומ"מ ראש העיר אינג' אלי דלל בקשה דחופה למתן צו ביניים שיעמוד בתוקף עד להכרעה בעתירה ולחילופין עד לקיום דיון במעמד הצדדים, המורה על חברות הסלולר להימנע מביצוע עבודות להצבת מתקן התקשורת בשמורת פולג.
אתמול אישרה השופטת ורדה מזוז את הבקשהונתנה צו ארעי, בו נרשם כי תגובות לעתירה יוגשו עד לתאריך 11.1.18 ודיון במעמד הצדדים בבקשה לצו ביניים וכן דיון מוקדם בעתירה יתקיימו בתאריך 15.1.18, עד אז יופסקו העבודות 
אלי דלל בתגובה "לולא הלחץ של ראש העיר ושלי זה לא היה מתבצע, מצאנו פגם מסוים בתהליך והעלינו מספר טענות בנושא שבזכותן קיבל השופט את עמדתנו. אני מקווה שבית המשפט יקבל את עמדתנו ולא יעתיק את האנטנה מאודים לפולג. חשוב לציין את הנחישות של ראש העיר לפעול בנושא הזה למען התושבים"
מדובר בחוות אנטנות שמוקמת בימים אלו בתחילת שמורת פולג, שצפויה להחליף אנטנטה סלולרית שנמצאת כיום במושב אודים. ביום ראשון 25.12 נערכה פגישה בנושא, בה השתתפו סגן השר לאיכות הסביבה ירון מזוז, ח"כ מירב בן ארי, חבר המועצה, סגן ומ"מ ראש העיר אלי דלל וחבר המועצה חיים פרידריך ותושבי שכונת רמת פולג.