news 480x140

במסגרת פעילות השירות הווטרינרי העירוני, בהמלצת חטיבת המדע של רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות, פוזרו מאות פיתיונות בעיר. מהשרות הווטרינרי נמסר: "אין לגעת בפתיון ביד, במידה וילד נוגס את הפיתיון, יש לגשת לבית החולים"

הפתיונות מכילים את תרכיב חיסון הכלבת בשטחים הפתוחים בנתניה.

פגישה בשרות הוטרינרי


הפתיונות פוזרו במקומות פתוחים כמו חורשת הסרג'נטים, פארק האופניים, נווה איתמר, הרי גרינטל, שמורת האירוסים, אגם החורף, אתר האשפה העירוני, חולות וינגייט, עין התכלת, קו החוף וכדומה, וזאת על מנת לחסן חיות בר תועות כגון: תנים ושועלים כדי למנוע את התפשטות מחלת הכלבת בעיר.
במסגרת פגישה שהתקיימה בשרות הווטרינרי השבוע בהשתתפות סגן ומ"מ אלי דלל והווטרינר העירוני סוכם על היערכות העירייה בנושא. מהשרות הווטרינרי נמסר כי הפיתיון אינו רעיל. אולם, אין לגעת בו, ובמידה וילד נוגס בפיתיון - יש להתפנות לבי"ח לבדיקה.