news 480x140

משרד הבריאות פרסם תוצאות של בדיקת זיהום בבתי חולים בארץ

בית חולים לניאדו נמנה עם בתי החולים בהם רמות הזיהום הן הגבוהות ביותר בארץ. 

laniado

בית חולים לניאדו

משרד הבריאות מצא, כי הסיבה השכיחה ביותר לזיהומים ואף למוות בטיפול נמרץ בבתי חולים, היא הכנסת צנתר לכלי דם שמגיע לכלי דם מרכזי, לכן פרסם משרד הבריאות לראשונה, דו"ח העוסק בזיהומים אליהם נחשפו חולים ביחידה לטיפול נמרץ.

בכל בית חולים נמדד הזיהום לכל 1000 ימים של חולים עם צנתר מרכזי במחלקה לטיפול נמרץ.

בקרב כל בתי החולים בארץ, הגיע בית חולים לניאדו למקום השני והמפוקפק עם שעור תוצאה של 7.5 זיהומים ביחס ל-1000 ימי צנתר, השני לאחר בית חולים הדסה הר הצופים.

תגובת בית חולים לניאדו

קיבלנו את ממצאי הדו"ח ואנו לומדים אותו. הצוות הרפואי וההנהלה בלניאדו מחויבים לנושא מניעת זיהומים, אנו משקיעים משאבים רבים בכך כיום ונמשיך לעשות זאת גם בעתיד.