news 480x140

פיצוי בסך של 30,000 ₪ וריצוי 250 שעות לתועלת הציבור, למנהל עבודה שאחראי על הבטיחות בחברת בנייה בנתניה אשר במשמרתו נפל פועל מפיגום ונותר נכה

מדובר באירוע שהתרחש באוגוסט 2011 באתר בנייה שהקימה חברת הבנייה עובדיה יוסף בע"מ, ברחוב וייצמן 15 בנתניה. 

אתר בנייה

אילוסטרציה | fotolia

יעקב יוסף שימש כמנהל עבודה באתר וכאחראי על הבטיחות במקום. במועד האירוע עבד הפועל על גבי פיגום שהותקן בצורה לקוייה, ניתק לפתע אחד מחלקיו, נפל מגובה של 6 מטרים אל רצפת הבטון בקומת הקרקע, נפגע באורח קשה בגופו ונותר נכה.

ע"פ כתב האישום החברה הקבלנית לא פעלה למינוי מנהל עבודה מוסמך, לא בדקה את תקינות הפיגום והתקנתו כנדרש ולא פעלה כפי שחברת בנייה אמורה לפעול ואילו מנהל העבודה לא פיקח על העובדים ועל הבטיחות, לא דאג שהפיגום יהיה תקין ולא נהג כמנהל עבודה סביר. 

ד"ר שריפיפרקליטם של הנאשמים עו"ד ד"ר ניסן שריפי טען כי הנאשמים למדו את הלקח מהאירוע הלא פשוט בו היו מעורבים, והם בוחנים בקפידה את נוהלי הבטיחות ואת הקבלנים שהם מעסיקים, והדבר מלמד על שינוי שחל ועל הבנה והפנמה של הנדרש מהם במסגרת עבודתם. לפיכך, ביקש ד"ר שריפי, בניגוד לעמדת הפרקליטות, שלא להרשיע את הנאשמים.

הנאשמים הודו במיוחס להם והגיעו להסדר טיעון במסגרתו מנהל העבודה, יעקב יוסף לא יורשע בדין, אבל ישלם פיצוי בסך של 30,000 ₪ לנפגע וירצה 250 שעות לתועלת הציבור

חברת הבנייה הורדשעה, אולם לא קיבלה כל ענישה.