news 480x140

לאור ההצלחה בקרית השרון, החליטו נציגי וועד רמת פולג עיר ימים בשיתוף מנהל אכיפה, על שיתוף פעולה למען שמירה על השכונה

מתנדבים מהשכונה יצאו לסיורים יחד עם פקח עירוני, במטרה להראות נוכחות וליצור הרתעה.

פיקוח בנתניה

מנהל אכיפה ופיקוח | תמונה: עיריית נתניה

למעלה מ-20 מתנדבים נרשמו לסיירת רמת פולג עיר ימים שעתידה לתרום באופן ישיר לשכונה, הן ברמת ההרתעה והן ברמת הנוכחות, ולשמור על הסדר בנושאים כמו חניה ועבירות תנועה, חניה על מדרכות, חניה באדום לבן ובמקומות אסורים נוספים, טיפול במפגעי רעש וונדליזם, טיפול בנושא בעלי כלבים שלא אוספים צואת כלבים, טיפול במפגעי השלכות פסולת וזבל בשכונה ואפילו פריצות לרכבים.

על פי הסכמות שהושגו בפגישה בין נציגי וועד השכונה, ראש מנהל פיקוח אלון אהרון ונציג וועד קרית השרון מאור דאיה, ייצאו מתנדבי הסיירת יחד עם פקחים לסיורים בשכונה, כאשר כל מתנדב יתחייב לתת לפחות 4 שעות בחודש. בשלבים מאוחרים יותר המתנדבים יקבלו רישיון נהיגה שיסמיך אותם לנהוג בניידת הפיקוח באופן עצמאי.

טלי מולנר, נציגת וועד רמת פולג "יש בעיות בשכונה כמו חניות באדום לבן, חניה במעברי חציה, צואת כלבים, פסולת, זבל, ונדליזם ורעש. בקרית השרון המודל פועל בהצלחה אדירה, כמעט ואין פריצות לרכבים, פחות בעיות חניה וחסימות מעברים, הכניסות לבתי ספר פנויות, המישמר הפך להיות אחד העוגנים של השכונה, אין סיבה שהמודל לא יצליח גם אצלנו".