news 480x140

כאות מחאה על האלימות הקשה בבית ספר בנתניה, יושבתו מחר חטיבות הביניים והתיכונים למשך שעתיים. עיריית נתניה מנסה למנוע את השביתה "איננו מאמינים כי ההחלטה להשאיר את הילדים בבית תמנע אלימות"

בתחילת השבוע הוכה תלמיד כיתה ז' בבית ספר בנתניה בידי 10 תלמידי כיתה י"ב. 

.הנער שהותקף

מתוך "רשת" 

תלמיד כיתה ז' מבית ספר בנתניה, הותקף ביום חמישי האחרון בידי חבורה של כ-10 תלמידים מכיתה י"ב. אף אחד מהנוכחים, כולל מורה לספורט שנכח במקום, לא שווע לזעקותיו של הילד.

המקרה התחיל כאשר הלך התלמיד, עולה חדש מרומניה, לקפיטריה בבית הספר, שם ניסה לסלקו מהקפיטריה תלמיד כיתה י"ב. הילד ענה לו שזו זכותו להיות בקפיטריה. בתגובה ניסה התוקף להפילו ולא הצליח. בהמשך היום, בתוך אולם הספורט בבית הספר, החלו להתקוטט השניים. 10 תלמידי כיתה י"ב שנכחו במקום, הצטרפו לקטטה והחלו להכות ולבעוט בילד בכל חלקי גופו. אף אחד מהנוכחים, כולל מורה לספורט שנכח במקום, לא עצר את הלינץ'. בסופו של דבר אחד התלמידים קרא למורה בבית הספר שהגיעה במהירות לאולם הספורט ועצרה את המקרה. הילד פונה לבית חולים עם חבלות בכל גופו וזעזוע מח ושוחרר לביתו כעבור ארבעה ימים. הילד התוקף במעצר בית ושאר הילדים הושהו מבית הספר.

אילן פייר, יו"ר וועד ההורים בבית הספר "הילד התוקף במעצר בית, ואני לא אתן שהילד התוקף יחזור לכותלי בית הספר. מדובר באירוע חריג ואנו מוקיעים כל סוג של אלימות. הילד טופל והועבר באמבולנס לבית החולים וכן המקרה הועבר למשטרה, כך שלא מטאטאים את הנושא. שאר הילדים ככל הנראה נגררו לאירוע ובתום החקירה סביר שיחזרו לבית הספר".

איך אנחנו כחברה מתעוררים?

איציק וקנין, יו"ר וועד ההורים העירוני בשיתוף ההורים, החליט על השבתת בתי הספר בנתניה כאות מחאה על מקרה האלימות החמור "לא יתכן ש-10 ילדים מרביצים לילד אחד ומורה שנכח במקום הולך. האמא הלכה לתקשורת מתוך כאב, מאחר והיא ראתה שאף אחד לא מטפל בה. עצם העובדה שהמקרה יוצא דרך התקשורת ולא דווח לנו לא מקובל. הילד מאושפז במשך ארבעה ימים ואף אחד לא ידע על זה. איך אנחנו כחברה מתעוררים?

השעתיים השבתה של מחר זה להראות שאנו ההורים מזדהים עם האמא והילד ואומרים גם אנחנו נגד אלימות. אנחנו כהורים צריכים ללכת צעד קדימה ולראות מה אנחנו עושים נגד אלימות כי להביא שוטרים/מורים בכדי לקיים דיונים או שיח לא מוריד מאיתנו את האחריות כהורים ולפעמים יש תחושה שאנחנו מצפים שמישהו אחר יעשה את העבודה ולא אנחנו"

ממשטרת ישראל נמסר כי המקרה נמצא בחקירה ולא ניתן למסור פרטים נוספים.

כאמור כל חטיבות הביניים והתיכונים בנתניה, למעט חינוך מיוחד, יושבתו מחר למשך השעתיים הראשונות ויתחילו את הלימודים בשעה 10:00. 

תגובת העירייה

כולנו מזועזעים מהמקרה החמור ומוקיעים כל גילוי של אלימות. כאמור, מדובר במקרה נקודתי חמור וחריג שטופל משמעתית לאלתר על ידי בית הספר ולווה ליווי שוטף מצד מפקחת בית הספר מטעם משרד החינוך. יודגש כי האירוע התרחש בחצר בית הספר כאשר במהלכו הגיעו למקום שתי מורות שהתערבו במקרה מיידית ופעלו להפסקת האירוע. למן אותו רגע, המשיך בית הספר על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך לרבות זימון גורמי האכיפה. כמו כן, נשמר קשר רציף עם התלמיד שנפגע ומשפחתו ונעשתה פעילות חינוכית בכיתות. כל זאת תוך עירוב הגורמים הנדרשים כאמור: מפקחת בית הספר, גורמי מינהל החינוך העירוני ואחרים. למותר לציין כי מפאת צנעת הפרט לא נוכל להיכנס לפרטי המקרה. המידע לפיו באזור שהה מורה ממלא מקום לחינוך גופני, שאינו נמנה על הצוות הקבוע של ביה"ס, שיכול היה לעצור את האירוע בטרם התפתח – נבדק. 

באשר להשבתת מערכת החינוך העירונית על ידי ועד ההורים העירוני– איננו מאמינים כי ההחלטה להשאיר את הילדים בבית תמנע אלימות. ראש מינהל החינוך בעירייה הנחתה את כל המנהלים לקיים במהלך השבוע הקרוב שיחות, דיונים וסימולציות עם התלמידים בנושא, וזאת בנוסף לתכניות המתקיימות בבתי הספר באופן רציף.

תגובת משרד החינוך

משרד החינוך רואה בחומרה רבה את האירוע ויפעל בכל הדרכים העומדות לרשותו על מנת למנוע אירועים דומים בעתיד.
לגופו של עניין, כל התלמידים שהיו מעורבים בתקיפה הושעו מלימודים ואחד מהם אף נמצא במעצר בית ומעורבותו עדיין נחקרת על ידי המשטרה. הנהלת בית הספר תערוך לכולם ועדה בינמקצועית שבסיומה יוחלט האם ובאילו תנאים יחזרו ללימודים.

יצוין כי בית הספר נמצא בקשר שוטף עם משפחת התלמיד שנפגע ובכוונתו להעניק את המעטפת הטיפולית הנדרשת כדי להחזיר לו את תחושת המוגנות והשייכות לבית הספר.