news 480x140

ביום ראשון השבוע התקבלה בבית משפט בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת מצד תושב קיבוץ מעברות, כנגד תושב אחר. בבקשה נטען "הוא לא צפוי. אני חושש ממנו...שלא יתקרב אליי" 

עו"ד ד"ר ניסן שריפי הגיש תגובה לבית משפט השלום בנתניה.

בית משפט

צילום: ארכיון

בבקשה נטען כי ניסה השכן ניסההלדרוס את המבקש באמצעות רכב. 

ד"ר שריפי ציין, בין השאר, כי "שעה קלה לפני שהמבקש הגיש את בקשתו דנן, הודיעה לו מזכירות קיבוץ מעברות כי הינו מפוטר מעבודתו במטע בשל אי התאמה ותלונות רבות של עובדי המטע כלפיו בגין מסע הפחדה והתעמרות שביצע בכל עובדי המטע"
ד"ר ניסן שריפיכמו כן, ציין ד"ר שריפי כי "התלונה שהגיש המבקש במשטרה נסגרה במקום, שכן נשמעת מופרכת והזוייה על פניה. החוקר גם ציין, שאין צורך כלל בהגעה לחקירה, שכן התלונה נסגרה ללא כל צורך בהליך חקירה (עקב אי אמון מצד החוקר בגירסאותיו של המתלונן, הוא המבקש)".

בדיון שנערך השבוע בבית המשפט ציין עו"ד יוסף יצחק ממשרדו של ד"ר שריפי, כי "המשיב לא הטריד אותו. יש פה חבר קיבוץ שהגיע במיוחד כדי להעיד על אופיו. זו בקשה הזויה ושימוש בהליכי ביהמ"ש שלא כדין".

לבסוף, השופטת קולנדר אברמוביץ קיבלה את גישת הסנגורים ודחתה את הבקשה למתן צו למניעת "הטרדה מאיימת".