news 480x140

למאות חניכי הצופים בקרית השרון, נמאס מהעדר הקצאת משאבים לסניף. בנוסף, בצמוד לסניף מוקם בימים אלו בית כנסת, זאת למרות שפעילות הצופים נעשית בימי שישי

במבנה הצופים בקרית השרון שלושה חדרים בלבד והוא קטן מלהכיל מעל 500 חניכים המגיעים לפעילות בסניף. 

צופים מזרח נתניה

שבט צופים במזרח נתניה | תמונה: פייסבוק

תנועת הצופים בקרית השרון התחילה את דרכה עם 100 חניכים בלבד, והמבנה שהוקצה בזמנו, התאים למספר החניכים. מאז השכונה גדלה, וכיום מגיעים לכל פעולה מעל 500 חניכים.

איתי, מרכז בוגר בשנת שרות דרך הצופים אמר בראיון לנתניה נט "מאחר והמבנה קטן, אנחנו חייבים לקיים את הפעילויות מחוץ למבנה, ואין במקום כל הצללה, זאת למרות שביקשנו מספר פעמים מהעירייה. אנחנו מנסים להתחמק מהשמש בקיץ, ומבטלים פעולות כשיורד גשם. כמו כן היו בסניף ליקויים רבים שתיקנו בעצמנו לאחר שנציג מהעירייה אמר שאין מה לעשות..עכשיו נוספה בעיה. בשטח הצמוד לשבט מקימים בית כנסת, שעתיד ליצור חיכוך מאחר והפעוולות שלנו מתקיימות בימי שישי. אנחנו מעל 500 חניכים ואנחנו מרעישים, כמו כן טיולים יוצאים לפעמים בימי שבת, אוטובוסים מגיעים לאסוף ולהוריד את החניכים. הולכת להיות בעיה גדולה, אני מתוסכל ואף אחד לא באמת מקשיב לנו"

עוד הוסיף איתי "גם המקלט שנמצא בשבט קטן מידי. אם קורה משהו חס וחלילה, אין לנו גם לאן ללכת".

מעיריית נתניה נמסר בתגובה: "בקשתם תידון במסגרת כלל תנועות הנוער".