news 480x140

דו"ח שפרסם תאגיד המיחזור מ.א.י לפסולת אלקטרונית מציג את סניף איקאה בנתניה במקום הראשון במיחזור פסולת אלקטורנית של לקוחותיו

סניף איקאה בנתניה- מקום ראשון במיחזור פסולת אלקטרונית.

מיחזור פסולת אלקטרונית

מחזור פסולת אלקטרונית | תמונה: מאי. תאגיד מחזור אלקטרוניקה

בדו"ח שפרסם תאגיד המיחזור מ.א.י לפסולת אלקטרונית בימים האחרונים עולה כי סניף איקאה בנתניה נמצא במקום הראשון במיחזור של פסולת אלקטורנית של לקוחותיו.

ישנו חוק במדינת ישראל המחייב את יצרניי ויבואני המוצרים החשמליים בישראל לשתף פעולה עם תאגיד מ.אי האחראים לתהליך המחיחזור מתחילתו ועד סופו. בשיחה עם מנכ"ל התאגיד אמנון שחרור על חשיבות מיחזור פסולת בכלל ופסולת אלקטונית בפרט, תפקידי התאגיד והצעד הנוסף שעשו בסניף איקאה נתניה.

ספר לי קצת על התאגיד עצמו, מה הן מטרותיו?

בדומה לתאגידי המיחזור המוכרים לנו מהפרסומות כמו "אל"ה של הבקבוקים", גם מ.א.י הוא תאגיד השייך למשרד לאיכות הסביבה ומטפל בפסולת האלקטרטונית. על פניו כמות הפסולת האלקטרונית בישראל מהווה אחוז נמוך מאוד מכלל הפסולת המיועדת למיחזור אך נזקה של פסולת זו לסביבה הוא החמור ביותר ולכן מיחזורה הוא בגדר חוק.

מה עשו סניף איקאה בשונה משאר החברות והמשווקים איתם אתם עובדים?

לפני הכל חשוב לי להדגיש כי אין לנו שום אינטרס לקדם דווקא את איקאה אך שם מבלי שהתכוונו עשו לנו שיעור חשוב באיך הדבר הזה שנקרא מיחזור צריך להראות. אנחנו במ.א.י מוקירים את פועלם בנושא ומקווים שישמשו דוגמא לשאר המשווקים והחברות בשוק להגביר את פועלם ולעודד מיחזור שבסופו של דבר יוביל לאיכות חיים.