news 480x140

בעקבות עזיבתו של חבר המועצה הרצל קרן, כינס היום חבר המועצה עופר אורנשטיין מסיבת עיתונאים בה הודיע על עמידתו בראש מפלגת למען נתניה וענה על שאלות לגבי עתידו בעיר

בתחילת המפגש הקריא חבר המועצה עופר אורנשטיין הצהרה בה הודה להרצל קרן על פועלו הרב למען העיר.

עופר אורנשטיין ואדיר בנימיני

סיעת למען נתניה | צילום: נתניה נט

אורנשטיין הכריז על עמידתו בראשות סיעת למען נתניה והציג את עו"ד אדיר בנימיני כחבר בכיר ומשמעותי בהנהגת המפלגה. כמו כן טען אורנשטיין שבסקרי דעת קהל שנערכו בימים האחרונים, עולה כי סיעת למען נתניה בראשותו, תגדל במספר המנדטים.

אורנשטיין מתכוון להריץ רשימה מגוונת, שתייצג את המגזרים השונים בעיר "הרעיון הוא רשימה משולבת של אנשים חדשים ואנשים עם ניסיון מוניציפאלי בעיר. סיעת למען נתניה הולכת להיות סיעה מאוד גדולה ומשמעותית במועצת העיר. תהיה רשימה שפועלת בנוושאים שנוגעים לכולם כמו חינוך, איכות חיים, תחבורה, הורדת הארנונה ועוד".

האם העזיבה של הרצל קרן היתה תוך התייעצות אתכם?

"היו התייעצויות ואנחנו אוהבים את הרצל ומעריכים אותו ואת כל מה שעשה עבור העיר. אנחנו מאוד אוהבים את הרצל וחברים ברמה האישית וזה מעל לכל פוליטיקה. הדרך שבה הוא בחר היא לא הדרך הנכונה לדעתנו, זו לא הדרך בה אנו מאמינים. ההחלטה שלו היתה החלטה אישית ואנחנו מכבדים אותה". עוד הוסיף אורנשטיין כי הוא אינו פוסל שת"פ עם הרצל קרן בעתיד. 

אדיר בנימיני "אני חושב שאנשים משוועים למשהו חדש, אנחנו מרגישים את זה גם בסקרים שעשינו וגם במדיה החברתית. מרגישים שאנשים מחפשים משהו מעבר למה שהוצג עד עכשיו. זאת אומרת ששתי האלטרניבות הרציניות שהוצגו עד עכשיו לא מדברות להרבה מאוד אנשים. אנשים מחפשים משהו אחר שיכולים להתחבר אליו ואני חושב שאנחנו יכולים להיות האלטרנטיבה שמחפשים אותה.

איך תתייחסו לנושא השבת בעיר?

אורנשטיין ענה שמאמין בגישה מתונה, מאמין שאפשר לשמור על השבת וכן לשמור על פתיחות, תוך כבוד הדדי. עוד הוסיף אורנשטיין "אני ממונה על המת"נסים, היחידי שפתח את המתנסים בשבת לבני נוער תוך שמירה על קדושת השבת".

האם תתמודד לראשות העיר?

"אני כרגע מכריז רק על מועמדות לראש סיעה. יש הרבה פניות שארוץ גם לראשות עיר, אני אשקול בכובד ראש, כרגע זה עדין לא רלוונטי".

אורנשטיין סיכם "אני חושב שאנשים מתייחסם בחוסר כבוד לתפקיד ראש העיר. זה תפקיד מאוד קשה ומאוד מורכב, צריך צניעות. למרות שיש לי חילוקי דעות עם מרים, יש לי כבוד רב למה שעשתה בעיר. בשלב זה אני רץ למועצת העיר, אני רוצה לראות את תגובות הציבור ובמידה ותהיה תמיכה משמעותית, אני אשקול בחיוב".