news 480x140

על פי משרד הבריאות, מוגדר חוף פולג בנתניה כמזוהם/אסור לרחצה. עם זאת, לא יצאה כל הנחיה מהעירייה לתושבים בנושא. חבר המועצה דניאל מהרט: "משרד הבריאות קובע שהחוף אסור לרחצה, אבל המידע הזה לא מופיע באתר העירוני. אם יש סכנה, מן הראוי להודיע". העירייה בתגובה: "הצבנו שילוט ים מזוהם והודענו בכריזה"

חוף סירונית

חוף סירונית | תמונה: עמותת צלול

עונת הרחצה נפתחה לפני כשבועיים, אך מנתון מדאיג שפרסם משרד הבריאות עולה כי חוף פולג אחד היפים והנחשבים בנתניה אסור לרחצה ואף ייתכן כי מימיו מזוהמים. על פי מפת איכות מי הרחצה בחופים שמתפרסמת באתר הרשמי של משרד הבריאות ועודכנה לאחרונה ב-1 במאי (אתמול), עולה כי החוץ הירוק (פולג) מוגדר כחוף מזוהם/אסור לרחצה.

לטענת חבר מועצת נתניה, דניאל מהרט, הדבר נובע ממי שפכים שמגיעים מכל האזור ובשבת שעברה נודע כי תושבים התבקשו על ידי המצילים באמצעות הרמקולים לצאת מהמים מחשש לזיהום. עם זאת, לדבריו, החוף עדיין פתוח לכל דורש. "משרד הבריאות קובע בצורה מפורשת שהחוף אסור לרחצה, אבל המידע לא מופיע בשום אתר עירוני", אמר מהרט. "אם יש סכנה, מן הראוי להודיע לתושבים ואם אין, שיפנו למשרד הבריאות על מנת שיעדכן את המפה".

מעיריית נתניה נמסר בתגובה 

תוצאות בדיקות מי הים שנעשו בתחילת שבוע שעבר הראו כי מי הים נקיים. בשבוע שעבר פעלה העירייה על פי הנחיות משרד הבריאות אשר הורה לסגור את החוף עקב הגשמים וירידת המים לניקוז ולנחל פולג ומשם לים בפולג.
בסוף השבוע בוצעו בדיקות נוספות שנמצאו תקינות. למרות תוצאות אלו, הצבנו שילוט ים מזוהם והודענו בכריזה, ובימים אלה אנו נמצאים בשלבים סופיים מול רשות הטבע להוצאת היתר להטיית הנחל.
יש לציין כי מי קולחין אלו מים שעברו טיהור ובמים אלו אין זיהום.