news 480x140

חברי קבוצות הנוער של עמותת אור ירוק לכבוד שניאור חשין יחד עם חונכי פר"ח יצאו בימים האחרונים לסיור מפגעי בטיחות במוסדות החינוך בנתניה

מפגעי בטיחות בנתניה

תמונה: עמותת אור ירוק

הסיור נועד לוודא כי הסביבה בה מעבירים התלמידים את יומם חפה ממפגעי בטיחות, למען ביטחונם. בנתניה נבדקו חמישה בתי ספר.
בית ספר יונתן נמצא תקין. בבית הספר בית יעקב אין מעבר חציה, אין תמרור המציין כי ישנם ילדים בסביבה ואין פסי האטה בקרבת בית הספר.

בבית הספר איתמר קיים מעבר חציה אולם הוא מחוק ודהוי ואין פסי האטה בקרבת בית הספר. 

בבית הספר גימנסיה בנתניה אין תמרור המציין כי ישנם ילדים בסביבה, אין מעקה בטיחות סמוך לשער בית הספר / נתיב הורדה בטוחה ואין חניה או מפרץ להורדת תלמידים

בבית הספר טשרניחובסקי אין מעבר חציה, אין תמרור המציין כי ישנם ילדים בסביבה וישנם מפגעי דרך: בורות ואשפה שאינה מפונה.

ארז קיטה, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "סביבת מוסדות החינוך תקינה וללא מפגעי בטיחות חשובה וקריטית לשמירה על ביטחונם של הילדים הנפגעים בכבישים. הרשויות המקומיות חייבות לוודא כי סביבה זו בה מבלים הילדים שעות רבות מדי יום בטוחה, תקינה וכוללת מעברי חציה צבועים כנדרש, שילוט מתאים ותקין, מעקות בטיחות ופסי האטה שמעודדים את הנהגים לרסן את מהירות הנסיעה".