news 480x140

מנהלת משמרת בפארק המים שפיים דרשה מבני נוער שעובדים במקום לתת משמרות על חשבון ימי לימודים ואף איימה לפטר את אלו שלא הסכימו. עוד ביקשה המנהלת שיגיעו למכור אלכוהול למרות גילם הצעיר. הנהלת הפארק "משהנושא הובא לידיעתנו פעלנו במהרה"

פארק המים שפיים
עשרות בני נוער עובדים בפארק המים שפיים בדוכני המזון והשתייה במקום. הנהלת הפארק פתחה קבוצת ווטס אפ דרכו נקבעות המשמרות לעובדים.
בשבועות האחרונים נדרשו בני הנוער על ידי המנהלת האחראית על משמרות העובדים, להגיע לעבודה באמצע השבוע על חשבון שעות הלימודים, תוך התעלמות מוחלטת מחוק עבודת הנוער הקובע כי לא ניתן להעסיק ילדים בשעות הלימודים. 
כאשר סרבו ילדים להפסיד ימי לימודים, איימה המנהלת בפיטוריהם "כשלא בא לכם להיות בבית ספר אתם יודעים לצאת ממנו יפה מאוד, אז נא לא לתת לי את הלימודים שלכם כתרוץ", "הבא שיגיד לי אני לא יכול אני לומד ככה וככה פשוט לא יקבל משמרות". 
בהמשך יישמה את איומיה ואף הוציאה מקבוצת הווטס-אפ את כל מי שלא הסכים להפסיד ימי לימודים בשביל העבודה.  
חמור מכך, באחת ההתכתבויות ביקשה המנהלת בווטס-אפ הקבוצתי ילדות שנראות בוגרות לגילן לעבודה בדוכן למכירת אלכוהול  "אני צריכה בנות שנראות גדולות למזיגת בירות"

תגובת פארק המים שפיים

"מהנהלת פארק המים שפיים נמסר – פארק המים שפיים אינו מוכר אלכוהול לקטינים באופן גורף וכן אינו מעסיק קטינים בהגשת אלכוהול.
פארק המים שפיים מעסיק בכל קיץ מאות נערים ונערות וגאה על שילובם המוצלח בסביבת עבודה מתגמלת, מהנה ותומכת. עבור רבים מבני הנוער מדובר בכניסה והתנסות ראשונית בשוק העבודה. כחלק ממדיניות הפארק, הדוגל בקידום הנוער, גם מנהלי המשמרות הינם נערים ונערות מלאי אמביציה המשקיעים מכל מרצם וכשרונם לטובת הפארק, בליווי ההנהלה אשר עורכת מידי שנה הדרכות וריענון של נהלי העבודה לנוער.
משהנושא הובא לידיעתנו פעלנו במהרה ווידאנו שאף עובד לא ייאלץ לוותר על מחויבויותיו האחרות בכל מסגרת שהיא. פארק המים שפיים ימשיך לתמוך ולקדם בני נוער, תוך סבלנות והתחשבות בכל עובד ועובדת באופן אישי וצמוד ומאחל לכולם קיץ מהנה ובטוח ובהצלחה במבחנים".