news 480x140

מועצת עיריית נתניה אישרה סופית מתן הנחה לכל משרתי שירות מילואים פעיל מקרב תושבי העיר נתניה  

חיילי צהל

אילוסטרציה | צילום: דובר צה"ל

מועצת עיריית נתניה אישרה בשבוע שעבר, באופן סופי מתן הנחה מיוחדת בארנונה למשרתים בשירות מילואים פעיל מקרב תושבי העיר נתניה, וזאת בהמשך להצעתו לסדר בנושא של חבר מועצת העירייה הרצל קרן, שהעלה את הנושא בישיבת מועצת העיר שנערכה בחודש אפריל האחרון.

ההנחה בארנונה למשרתי מילואים תהיה בהיקף של 5% ומתן ההנחה יינתן החל משנת המס הקרובה, דהיינו בחודש ינואר 2019. עלות ההנחה לקופה הציבורית הינה 1.1 מיליון שקלים.

יצוין, שלצורך קבלת ההנחה, תפרסם העירייה בעתיד את נוהלי מתן ההנחה. חיילי המילואים, יתבקשו להציג לעירייה את האישור מהצבא בדבר עשיית שירות המילואים הפעיל ובהתאם תינתן ההנחה בארנונה.

פיירברג-איכר: "במקביל להנחיית הגורמים המקצועיים לבחינת הדברים, פניתי למשרדי הפנים והאוצר בבקשה שישפו את העיר נתניה ותושביה בגין הוצאה זו. החלטה זו הינה נכונה וראויה ונכון יהיה שמדינת ישראל תשפה את הרשויות בגין הוצאה זו".

הרצל קרן: "מדובר בהחלטה ערכית וחשובה של ראש העירייה ומועצת העירייה, המצדיעה לחיילי המילואים ומצטרפת להחלטות דומות שקיבלו ערים נוספות ובכללם מועצת עמק חפר השכנה. כך ראוי שיעשה למשרתי שירות המילואים הפעיל וזה המעט שנוכל כציבור, להעריך ולהוקיר את שירותם החשוב למען כולנו".