news 480x140

קריית ממשלה תוקם בנתניה ותאגד את כל משרדי הממשלה באזור. עלות הפרויקט 250 מיליון שקלים

קרית הממשלה

קרית הממשלה | הדמיה

קרית הממשלה צפויה להתפרש על שטח של כ- 10,000 מ"ר על ציר בן צבי, מול בית הספר טשרניחובסקי, כאשר המבנה יהיה בן 13 קומות, מתוכן 3 קומות תת קרקעיות.

הקריה תכלול את נציבות מס ההכנסה, משרדי רשות האוכלוסין, מע"מ, שירות התעסוקה, בית הדין הרבני, משרד המשפטים, משרד הקליטה, משרד הבריאות, משרד הרווחה המשטרה ורשות הגבייה.
הקריה תכלול מסחר משלים כמו בקרית הממשלה בת"א ובהמשך יוקצה במגרש הסמוך שטח להקמת בית המשפט.

קרית הממשלה

קרית הממשלה | הדמיה

הפרויקט יצא לפועל על ידי הדיור הממשלתי במשרד האוצר, בשיטת PFI--Private Funding Investment כלומר החברה הזוכה היא גם החברה המתכננת, המממנת, המקימה וזו שתתפעל את קריית הממשלה בהמשך.
מינהל הדיור הממשלתי פרסם את המכרז ובדצמבר 2017 מועצת העיר נתניה אישרה את החוזה שנחתם בין עיריית נתניה לממשלה באמצעות מינהל נכסי דיור ממשלתי במשרד האוצר, להחכרת השטח.

קרית הממשלה

קרית הממשלה | הדמיה

החברה הזוכה היא חברת אלקטרה בע"מ, שתשקיע בפרוייקט כ250 מיליון שקל, תתפעל את קריית הממשלה לתקופה של 25 שנה ותקבל מהמדינה 12 מיליון שקל מדי שנה ומענק הקמה של 33 מיליון שקל.
לאחר תקופה זו, יופעל הפרוייקט בזכיינות לתקופה של 22 שנה.