news 480x140

86 בתי עסק נבדקו בנתניה והסביבה, נמצא כי 8% מהם אינם מדווחים על הכנסותיהם כדין. מוסכניק שנתפס אמר "לא ידעתי". בביקורת במספרה אמר הספר שהכסף "ברח לו מהראש" 

משרדי מע"מ

משרדי מע"מ נתניה | צילום: נתניה נט‏

בשבוע האחרון בוצעה ביקורת מס הכנסה בבתי עסק בענפי המסחר התעשייה ומתן השירותים בנתניה והסביבה שכללה 86 ביקורות, מהן עלה כי בקרב 8% מבתי העסק שנבדקו, לא נרשמו הכנסות כדין. בין העסקים שנבדקו: מספרות, גני ילדים, מוסכים, מכבסות, דוכני מזון ועוד.

במבדיקה במספרה בנתניה נמצא כי לא נרשמו הכנסות מיום הביקורת בספרי החשבונות של העסק. מעצב השיער טען: "הבן שלי בא אלי למספרה, היה צריך כסף ונתתי לו 100 שקל וברח לי מהראש לרשום."
בעלת דוכן אוכל בקניון דרורים שהסתבר כי לא רשמה הכנסות מקניית ביקורת השיבה "אין לי מה להגיד"
מבדיקת שקים דחויים בגן ילדים בנתניה נמצא אי רישום הכנסות משלושים ושניים שקים שנמצאו ברשות הגננת בסך של 67,210 שקל. הגננת אמרה בתגובה "אני רושמת חשבונית וקבלה בזמן הפירעון של השקים".
במכבסה בנתניה נבדקו שוברי אשראי ונמצאו תשעה עשר שוברי אשראי בסה"כ 1,796 שקל שלא נרשמו בקופה נוספת. ההסבר שניתן למבקרים "חשבתי שהחיוב של כרטיס אשראי דרך המסופון מספיק.
בעסק למכירת ביצי משק ומכירת ירקות בשוק העירוני בנתניה, נמצא כי בעל העסק כלל אינו מנהל ספרים. פדיון יום הביקורת הסתכם בסה"כ 1,032 שקל. ההסבר שנתן: "זה עסק חדש רק ארבעה חודשים עובד".
במוסך פחחות וצבע בנתניה הסתבר כי לא נרשמו הכנסות מצ'ק בסך של 9,500 שקל. ההסבר שנתן המוסכניק היה: "זה שיק פיקדון, לא ידעתי שצריך לרשום אותו יש לי חשבונית שקשורה לזה אבל את השיק נתן עבורם מישהו אחר.

במזנון לממכר שווארמה לא נמצאו סרטי קופה בכלל, המוכר טען: "יש בעיה בקופה הרושמת עם הסרט הפנימי."

הביקורת נערכה כחלק מפעילות של רשות המסים נגד מעלימי מס והון שחור. זאת, במסגרת מדיניות הגברת פעילות האכיפה לשיפור ושימור יכולת ההרתעה, הרחבת המודיעין, בין היתר ע"י עריכת מבצעי שטח, שמטרתם להביא לדיווחי אמת וגביית מס אמת ולהגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.