news 480x140

חדשות מקומיות

רמפה נוספת בנתניה | תמונה: עיריית נתניה
פורסם מכרז להקמת הרמפה המערבית לגשר האחדות, שתהווה יציאה חדשה מגשר האחדות אל כביש החוף גם לבאים ממרכז העיר וממזרח נתניה. אומדן העבודות: כ – 38 מיליון שקל.  סך הקמת שתי הרמפות: כ – 80 מיליון שקל

אילוסטרציה | fotolia

לבית חולים לניאדו פונה תינוק בן 3 חודשים מנתניה, עם דימום בעיניים ושבר ביד 

הטופס הזוכה  | צילום: אבי חיים

יום אחרי הבחירות: זוכה ב-10 מיליון שקלים בלוטו מאזור נתניה הגיע לאסוף את הפרס

מרים פיירברג

לאחר ספירת מחצית מקולות המצביעים, זכתה מרים פיירברג לכהונה נוספת כראש עיריית נתניה. מיהן הסיעות המובילות במועצת העיר הבאה?

מרים פיירברג

על פי נתוני ראשונים ממשרד הפנים, מרים פיירברג תמשיך לכהן כראש העיר של נתניה

בחירות בנתניה | צילום: נתניה נט

על פי נתוני ראשונים ממשרד הפנים, מרים פיירברג תמשיך לכהן כראש העיר של נתניה

בחירות בנתניה | צילום: נתניה נט

נכון לשעה 19:30 בערב רק 38% מבעלי זכות ההצבעה בנתניה יצאו להצביע, כאשר הממוצע הארצי עומד על 58.9%

התמונות שכביכול נשלחו ממטה שטבון

החל מהבוקר נפגעו מספר מכשירים סלולרים השייכים לאנשי המטה של יוני שטבון 

בחירות בנתניה | צילום: נתניה נט

נכון לשעה 14:30 בצהרים רק 18% מבעלי זכות ההצבעה בנתניה יצאו להצביע, כאשר הממוצע הארצי עומד על מעל 25%

בחירות מקומיות | תמונה: אתר משרד הפנים

בבחירות לראשות המקומית בנתניה יתמודדו חמישה מתמודדים לראשות העיר ו-19 רשימות למועצת העיר