news 480x140

צוותי כיבוי וחילוץ פועלים בשריפת מחסן במושב תנובות. מדובר על בעירה במחסן קרטונים במפעל, לוחמי האש פועלים למניעת התפשטות השריפה במקביל לפעולות כיבוי