news 480x140

מסע ההלוויה של הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל שנפטר בצהריים בבית חולים לניאדו בגיל 93. צפו בהלוויה שנערכה על יד בית התפילה של כ״ק האדמו״ר מצאנז בנתניה

מסע הלוויתו של הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל | צילום: משה יום טוב