ביום פתוח שנערך במכללה האקדמית בוינגייט בנושא לימוד רפאה משלימה, בהנהלת ד"ר גילית שטיינר, הרצה פרופסור קרסו. בין דבריו "התזונה שהצילה את האדם הקדמון, הורגת אותנו היום"

 דר גילית שטיינר ופרופסור רפי קרס