אלי דלל והנכדה

מזל טוב לחבר המועצה ומ"מ ראש העיר אינג' אלי דלל, על הולדת הנכדה החדשה 

נכדה נוספת הצטרפה למשפחה. צוות נתניה נט מאחל מזל טוב ובריאות