הנקודה היהודית

הרב הראשי לנתניה הרב קלמן מאיר בר

יום חתונתנו- יום מתן תורה

וכן הוא אומר 'צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו'. ביום חתנתו זה- מתן תורה, וביום שמחת לבו- זה בנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימנו".

הרב הראשי לנתניה הרב קלמן מאיר בר

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו (למשמעות יום ירושלים)

יום שחרור ירושלים היה אחד מרגעי השיא בחיי האומה הישראלית והבנת משמעות של יום זה מבטאת גילוי אדיר של אמונת ישראל.

הרב הראשי לנתניה הרב קלמן מאיר בר

פרשת אמור: כוחו של המעשה הקטן.

בפרשה שלפנינו, פרשת אמור, עוסק פרק שלם בענייני המועדים וחגי ישראל פסח, ספירת העומר, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. בפרק זה אנו מוצאים פסוק אחד שלכאורה נראה שאינו קשור כלל לעניין המועדים, וכך נאמר בו "ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקוצרך ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם" וגו.'

הפסוק מדבר על ציווי התורה לכל בעל שדה בקוצרו את תבואתו, להשאיר חלקים מסוימים מן התבואה לעניים.

אני ואתה נשנה את העולם

חבר שפגשתי השבוע אמר לי בחיוך: מי האמין שיבוא יום ואפשר יהיה להיכנס לסופר עם שטר של חמישים שקלים, ולצאת עם חבילת טיטולים וגביע קוטג' בתמורה...

ואכן, המלחמה על הבית (המצוייר על גביע הקוטג'..), הצליחה במידה שאת היקפה קשה להעריך. וזו לא רק ההצלחה הישירה בהורדת מחירו של הקוטג'. גם הירידה התלולה, שלא לומר התרסקות מחירי הטיטולים ותחליפי החלב לתינוקות, הם תוצאה של אותו מאבק.

חברים יקרים, שלום רב לכם! החורף הסתיים, והאביב הגיע לחדש אותנו. חדוות החיים של חג הפורים (לפני 3 שבועות) מתחלפת בתחושת החרות והעצמאות הרוחנית של חג הפסח.

הטור של הרב שניאור ברוד

שבע בבוקר, שדה התעופה המקומי בעיר פערם שברוסיה. אם להאמין לסשה, הנהג שנשלח לאסוף אותנו מהשדה, מזג האוויר היום נוח במיוחד: 15 מעלות מינוס

'כמה חבל שלא הבאנו איתנו כובעי-שמש', אני מהרהר בקול... סשה מסייע להעמיס את החבילות שהבאנו איתנו מהארץ בתא-המטען, ובינתיים רעייתי וביתנו הפעוטה ממהרים להצטנף בתוך הרכב, מאימת הרוחות המנשבות בחוץ.