עם סיום העבודות להקמת מחלף איינשטיין, יפתח בשעות הבוקר המוקדמות של יום שישי הקרוב, מחלף איינשטיין לתנועה. ראש העיר, מרים פיירברג-איכר: "נתניה ממשיכה בתנופת הפיתוח שלה ובהגברת הנגישות התחבורתית שלה."

מחלף איינשטיין הוא החיבור הצפוני לעיר, דרך רחוב איינשטיין ונמצא מצפון למחלף נתניה הקיים.

מחלף איינשטיין

 

עיריית נתניה, באמצעות החברה הכלכלית (ח.ל.ת.) השלימה את עבודות הפיתוח של חיבור רחוב איינשטיין לכביש החוף והמחלף צפוי להיפתח להרצה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שישי הקרוב.
האישור לתוכנית לחיבור רחוב איינשטיין לכביש החוף, חייב את אישורן של שלוש תכניות בניין עיר משולבות, דבר שהיווה תקדים ברמה הארצית, שכן הדבר שינה את תוכנית המתאר הארצית לדרכים. כמו כן הושגו אישורים ממשרדי האוצר והתחבורה למימון הפרוייקט התחבורתי.

היוזמה לחיבור העיר מצפון היתה של ראש העיר מרים פיירברג- שסברה כי יש לתת מענה למצב שבו רחוב הרצל לבדו מנקז אליו את כל התנועה הנכנסת והיוצאת מהעיר.

העבודות בוצעו במשותף ע"י החברה לפיתוח נתניה (מאיינשטיין לכביש החוף) ועל ידי מע"צ, האחראית על עבודות הפיתוח בכבישים בין עירוניים. העבודות הסתכמו בכעשרים מיליון שקל והן מאפשרות מתן מענה למי שמבקש להיכנס מצפון או לצאת דרומה לכיוון תל אביב (להערכה – כ 70,000 תושבים) בעתיד, כאשר ייבנה המחלף באמצעות גשר, תתאפשר גם יציאה צפונה וכניסה למי שבא מכיוון תל אביב. 

עו"ד שירי חגואל, יו"ר דירקטוריון ח.ל.ת.: "מדובר ברעיון ובחזון אותו הגתה ראש העיר, מרים פיירברג-איכר עוד עם היבחרה לראשונה לתפקידה כראש עיר ועתה הוא קרם עור וגידים. אני שמחה לכהן כיו"ר החברה הכלכלית בנתניה, חברה שקידמה ומקדמת בצורה נרחבת את ביצוע תשתיות נתניה על פי התוכניות שמגבשת העירייה בנושאים השונים, דבר המעמיד את נתניה בין הערים המרכזיות בארץ."